ZONE 30: hoelang houden we dit nog vol?

22 feb 2021 | Nieuws

Sinds 1 januari 2021 is de algemene zone 30 in het Brussels Gewest een feit, op enkele uitzonderingen na. Hoewel bedoeld om het aantal verkeersongevallen te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad leefbaarder te maken, blijkt het in de praktijk een bijkomende pestmaatregel die Brussel nog maar eens onaantrekkelijk maakt.
 
“De algemene zone 30 is vooral een maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal dodelijke ongevallen te verminderen”. Dat is de officiële versie waarmee Elke Van den Brandt (Groen) haar beleid verantwoordt. Bij 30 km/u ligt de kans op een dodelijk ongeval vijf keer lager dan bij 50 km/u, op voorwaarde dat de automobilist de snelheidsbeperking naleeft. Die dodelijke verkeersongevallen worden vaak veroorzaakt door weggebruikers die met een abnormale hoge snelheid door de straten razen, al dan niet gepaard met alcohol- en druggebruik achter het stuur.
Het zijn natuurlijk net die asociale elementen die men prioritair uit het verkeer moet halen in plaats van elke gewone bestuurder te viseren met een algemene zone 30.
Overigens wordt er ook met geen woord gerept over de zgn. zwarte kruispunten die bovennormaal meer ongevallen veroorzaken. Van de dertig gevaarlijkste kruispunten die in 2015 geïdentificeerd werden, zijn er tot op heden maar 11 aangepakt. Het is niet omdat men maximaal 30 km/u rijdt dat er minder ongevallen zullen zijn, maar wel door de gevaarlijke situaties aan te pakken en de wegen te herstellen waar nodig.
 

Luchtvervuiling

Het argument van de luchtvervuiling is dé Heilige Graal van de ecologist om de absurdste maatregelen door het parlement te loodsen. Volgens de Groene minister zorgt een verlaging van de maximumsnelheid voor een betere luchtkwaliteit. Bewust vergeet ze daarbij te zeggen dat auto’s aan 30 km/u meer vervuilen dan aan 50 km/u, waardoor de bijkomende vervuiling gecompenseerd zou moeten worden door een vermindering van verkeer. 
Op heel wat locaties in de hoofdstad was de maximumsnelheid bovendien al 30 km/u door het aanhoudende fileprobleem. Burgers gebruiken hun wagen niet uit plezier om in de file te staan, maar bij gebrek aan een waardig alternatief. Er ontbreken duizenden parkeerplaatsen aan de invalswegen van het Gewest, het Gewestelijk Expres Net (GEN) loopt al twee decennia vertraging op en enkele kilometers tramlijn bouwen duurt tegenwoordig tot vijftien jaar tijd (bijv. tram 9 in Jette). Luchtkwaliteit en de massale aanwezigheid van auto’s zijn communicerende vaten waarbij een zone 30 een symbolische en vooral nutteloze maatregel is.
 

Controles

Dat controles en sancties nodig zullen zijn in het kader van de zone 30 is Elke Van den Brandt daarentegen allesbehalve vergeten. De gewone burger zal ongetwijfeld zijn portefeuille mogen bovenhalen in 2021. Er zijn 60 extra flitspalen besteld bovenop de 90 die reeds verspreid zijn over het gewest. Daar waar de weginrichting voordien een vlotte doorstroming van het verkeer mogelijk maakte zal men nu inzetten op het sanctioneren van weggebruikers die intuïtief niet op een belachelijk lage snelheid rijden. De boetes die daarbij gepaard gaan lopen flink op:
SNELHEID
GECORRIGEERD
BOETE
46 km/u
40 km/u
53 EUR
50 km/u
44 km/u
97 EUR
55 km/u
49 km/u
152 EUR
60 km/u
54 km/u
207 EUR
>66 km/u
60 km/u
RECHTBANK
 
“Het geld van de boetes wordt doorgestort aan het Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid met het oog op sensibiliseringsacties, […], en de aankoop van toestellen voor snelheidscontroles” staat te lezen op de website stad30.brussels. Enkele beelden verklaren om welke toestellen het juist gaat. Paradoxaal genoeg riskeert men voor de rechter te verschijnen doordat men geflitst werd met een ‘vuilbak-flitspaal’, terwijl “jongeren” ongestraft maandelijks hier en daar vuilbakken opbranden in het Gewest.
 
  
 

Voor iedereen?

De infobrochure die Brussel Mobiliteit die eind vorig jaar bedeelde, titelt zeer duidelijk: “iedereen moet zich aan de snelheidsbeperkingen houden”. Gaande van auto’s en bussen tot fietsen en steps, ook op de afgescheiden fietspaden en eigen beddingen van het openbaar vervoer.
 
Eerst en vooral is het is weinig waarschijnlijk dat de Groene minister fietsers zal laten beboeten wegens snelheidsovertreding op de afgescheiden fietspaden. Vrij duidelijk dat auto’s en brommers hier geviseerd worden. Bovendien zijn ook MIVB-bussen onderworpen aan de zone 30, inclusief wanneer ze op eigen bedding rijden. Men heeft m.a.w. jarenlang geïnvesteerd in infrastructuur om de reissnelheid van bussen te verhogen, om deze nu kunstmatig te gaan beperken. Tot slot heeft de invoering van de zone 30 ook een kost: niet minder dan 2,7 miljoen euro om de weginfrastructuur aan te passen waaronder het aanschaffen van honderden verkeersborden. De Wetstraat lijkt nu nog een beetje meer op een verkeersbordenshowroom waar de weggebruiker helemaal in de war gebracht wordt.

Chaos

Wat het Vlaams Belang vooral onthoudt zijn de conflicten die hieruit ontstaan: trams die uitzonderlijk 50 km/u mogen rijden, de automobilisten die uit vrees voor een boete meer naar hun dashboard kijken dan naar de weg, de fietsers die van de wegen een groot fietspad maken en de voetgangers die naïef denken dat het nu veiliger is. Er blijkt ook heel wat verwarring te ontstaan wanneer gemeentes verkeersborden vergeten te verwijderen: een grap die honderden euro’s kan kosten bij een overtreding. Talloze zelfstandigen zoals elektriciens en loodgieters uit de Vlaamse Rand geven ook aan niet meer in Brussel te komen werken door de zone 30 en de lage emissiezone. Een zone 30 is pas relevant wanneer ze gedragen en gesteund wordt door zij die het moeten naleven: een les beleidsanalyse die Van den Brandt duidelijk niet begrijpt.
 

Gratis pesten

De algemene zone 30 is zeker niet de laatste pestmaatregel die men zal moeten verdragen tot 2024. Tijdens de eerste lockdown pakte Van den Brandt uit met tijdelijke Coronafietspaden die er tot nader orde nog steeds liggen. Ook het Ter Kamerenbos en haar belangrijke verbindingswegen werden ‘en stoemelings’ gesloten. Vanaf volgend jaar mag de pendelaar misschien een stadstol bijbetalen om in Brussel te mogen rijden. De weinige randparkings zijn al betalend of worden het. Van den Brandt droomt al van een kilometerheffing op de Brusselse ring (R0). De lage emissiezone verbant steeds meer voertuigen uit de stad. Op termijn schrijft het laatste mobiliteitsplan de invoering van een “intelligente snelheidsassistentie” (ISA) voor, zodat bestuurders de maximumsnelheid die op de verkeersborden aangegeven wordt niet langer kunnen overschrijden. Om Churchill te parafraseren: er is een groen gordijn neergedaald over Brussel, een groene dictatuur die mooie principes en nobele doelen misbruikt om een hele stad te doen knielen voor de fietser. Wie er niet van overtuigd is, wordt financieel uitgebuit. De vraag is hoelang we dit nog zullen verdragen …
⬛