Zo wil het Vlaams Belang de energiecrisis aanpakken

07 sep 2022 | Nieuws

“Om de energiecrisis het hoofd te bieden volstaat het niet om met kleine maatregelen te morrelen in de marge”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Uiteraard dringen maatregelen op korte termijn zich op, maar strategisch moet er een bocht van 180° worden gemaakt. Vlaanderen moet voluit voor energiezelfstandigheid gaan. En Europa moet met één stem spreken tegen onze zogenaamde bondgenoten van de Verenigde Staten, Noorwegen en Qatar. Onze regeringen dienen daar hun rol in te spelen. Het Vlaams Belang duwt zeven concrete punten naar voren om de energiecrisis aan te pakken op korte, middellange en lange termijn.

Energiezelfstandigheid

Het Vlaams Belang pleit in de eerste plaats voor een energiezelfstandigheid, en gaat daarmee lijnrecht in tegen de politiek van liberalen en socialisten van de voorbije jaren. “Hun politiek van uitverkoop – denk aan Electrabel – en mondialisering heeft ons in de ellende gebracht”, aldus Van Grieken. “We zijn vandaag strategisch afhankelijk geworden van volatiele markten en van dictaturen.”

1. Om deze noodzakelijke onafhankelijkheid te bekomen zijn nieuwe kerncentrales nodig en moeten Doel 2 en 3 twintig jaar worden verlengd (dat is de termijn binnen dewelke we nieuwe reactoren kunnen plaatsen). Daarnaast moet volgens het Vlaams Belang meer hernieuwbare energie worden geproduceerd. Met oog op dit alles moet een Vlaams energiebedrijf worden opgericht die onze energieproductie terug in eigen handen neemt.

2. Ook het kluwen van intercommunales die de netwerken beheren en die voor ontransparantie, willekeurige prijzen en geldverspilling door talloze bestuurspostjes zorgen, moet op de schop en gefuseerd onder controle komen van de Vlaamse overheid.

“De energiesector is van groot strategisch belang en deze moet absoluut beschermd worden tegen marktschommelingen en tegen manipulatie van prijzen zoals we die nu kennen”, aldus nog Van Grieken. “Tot vandaag staat het fundamenteel ondemocratisch Belgisch systeem, met grendels, alarmbellen en cordons, de noodzakelijke maatregelen hiervoor in de weg. Daarom moeten we het Belgisch keurslijf verlaten en in Vlaamse context denken.”

 

Op korte termijn energieprijzen duwen

3. Om onze mensen en bedrijven uit hun huidige penibele situatie te halen, wil het Vlaams Belang op korte termijn een viertal maatregelen doorvoeren. “Om onnodige consumptie zoveel mogelijk te beperken en om de grootste gebruikers de zwaarste lasten te laten dragen, willen we het sociaal tarief vervangen door een nultarief voor een basishoeveelheid. Boven die basishoeveelheid zal dan het gewone tarief gelden”, vervolgt Van Grieken.

4. “En daarnaast zijn we voorstander van energiebesparende maatregelen zoals isolatie of eigen energieproductie, bijvoorbeeld door zonnepanelen.”

5. Het Vlaams Belang is ook uitgesproken voorstander van een crisisbijdrage met betrekking tot de overwinsten van de energiebedrijven.

6. “En we willen de energieprijzen beheersen door een permanent laag btw-tarief en lagere accijnzen op energie die het door de EU toegelaten minimum benaderen.”

 

Kordate onderhandelingen met VS, Noorwegen en Qatar

“De prijs van gas wordt door president Poetin momenteel gemanipuleerd en als een oorlogswapen gebruikt”, stelt Van Grieken. “Onze economie gaat hieraan kapot en het is dan ook bijzonder erg om vast te stellen dat ‘bevriende landen’ als Noorwegen, dat gas levert via pijpleidingen, en Qatar en de Verenigde Staten, die dit doen via tankschepen, hier stevig van profiteren. Hun prijzen bedragen tot het tienvoudige van de normale waarde.”

7. De EU en onze regeringen moeten volgens het Vlaams Belang dringend aan één zeel trekken en door kordate onderhandelingen met deze bevriende landen tot prijsafspraken komen die op termijn in ieders voordeel zijn.

“Tot nu ging eerste minister Alexander De Croo wel praten met de Noren, om gewoon met een kluitje in het riet te worden gestuurd”, aldus Van Grieken. “Om deze voor onze economie desastreuze situatie een halt toe te roepen, zijn stevige onderhandelingen geboden, waarbij invoerheffingen op tafel kunnen komen, of de voorwaarden voor de Noorse toetreding tot de Europese Economische Ruimte. Wat het Amerikaans gas betreft, moeten onze oorlogsinspanningen in Oekraïne gelden als pasmunt.”