Voor Vooruit en Open Vld is dierenwelzijn ondergeschikt aan de dictaten van de islamitische kiezer

24 apr 2024 | Nieuws

Het Vlaams Belang neemt het Vooruit en de Open Vld uitermate kwalijk in onze hoofdstad politieke spelletjes te spelen op de kap van dierenwelzijn. Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) stelde vandaag in de commissie Leefmilieu vast dat deze partijen plooiden voor de dictaten van de islamitische kiezer: “Volgens de stemtesten zouden Vooruit en de Open Vld tegen onverdoofd slachten zijn, maar in de praktijk blijken ze niet gekant tegen dit nodeloos dierenleed, en helpen ze om electorale redenen de PS zelfs in het bestendigen van deze barbarij.”

Reeds maanden wacht men in het Brussels Parlement op een stemming over de Codex Dierenwelzijn. De tekst is al tweemaal ter lezing in de regering gepasseerd, maar een derde lezing wordt steevast tegengehouden door de PS, die in de hoofdstad verwikkeld zit in een strijd met de PTB om de islamitische kiezer, en in het parlement aldus de amendementen van de oppositie vreest om onverdoofd slachten te verbieden. “In haar drang om alles op de lange baan te schuiven, maakte de PS ondertussen de Raad van State belachelijk, door nog eens om een advies te verzoeken, terwijl er reeds een advies voorhanden is”, merkt Lootens-Stael op. “In Vlaanderen en Wallonië bestaat er al verschillende jaren een verbod op het barbaarse gebruik van het onverdoofd slachten, maar in Brussel primeert duidelijk de stem van het islamitische electoraat.”  

Onnodig dierenleed is onaanvaardbaar

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Via de oppositie kon de Codex Dierenwelzijn uiteindelijk dan toch ingediend worden, maar ook nu weer slaagde de PS erin een stemming tot na de verkiezingen uit te stellen. Voor de ontbrekende handtekeningen voor dit uitstel werd gezorgd door Khadija Zamouri van de Open Vld, en Pascal Smet en Els Rochette van Vooruit. “Beide partijen hebben duidelijk een bocht van 180 graden genomen”, aldus Lootens-Stael. “Enkele jaren geleden diende de Open Vld zelfs een voorstel in om onverdoofd slachten te verbieden, en de stemming daarvan zorgde er toen voor dat Vooruit haar Brusselse fractievoorzitter Fouad Ahidar, die tegen het verbod was, uit de partij zette.”

“Brussel is het enige gewest waar onverdoofd slachten nog toegelaten is, en het ziet er dus niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. Met dank aan Vooruit en de Open Vld”, besluit Lootens-Stael. “Vandaag hebben we nog maar eens gemerkt hoezeer de islamisering en het multiculturalisme de werking van onze democratie aantast. Maar anders dan voor Vooruit en Open Vld is voor het Vlaams Belang onnodig dierenleed onaanvaardbaar. En van dat principe mag nooit worden afgeweken, ook niet om electorale redenen en particularistisch dienstbetoon ten aanzien van de vele islamitische Brusselse kiezers.”