Vlaams Belang wil veiligheid van politie in Brussel structureel aanpakken

19 nov 2020 | Persberichten

Het Vlaams Belang wil een harde aanpak van de ‘jongeren’ die op 17 november in Jette een politiepatrouille aanvielen. Dit keer werden de agenten bestookt omdat ze betrapte drugsdealers wilden controleren. “De tijd van praten en knuffelen is voorbij”, reageert Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “In Brussel is de toestand zodanig uit de hand gelopen dat nu eerst de bescherming van de maatschappij centraal moet staan.”

Nauwelijks enkele dagen geleden klonk er nog een noodkreet van de politievakbonden. Er dienen uiterst dringend maatregelen genomen te worden tegen het toenemende geweld op politiemensen in Brussel. Beelden op sociale media toonden rake klappen en schoppen. “De toestand is zonder meer problematisch”, zeggen Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere en fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Criminele drugclans maken in de hoofdstad de dienst uit. Straatbendes zijn heer en meester in de no go-zones. Politie en hulpdiensten worden in hinderlagen gelokt en bekogeld. Winkels worden leeggeroofd. Voertuigen en containers gaan in vlammen op.”

“In Brussel ontzien de meerderheidspartijen, de PS op kop, de criminele clans. De politie is daar slachtoffer van”

Het Vlaams Belang, dat al decennialang een prioriteit van de veiligheid van politie maakt, wil structurele oplossingen en heeft verscheidene concrete voorstellen. “Vooreerst moet de politie over aangepast materiaal beschikken”, aldus nog Lootens-Stael. “En daarnaast moet men zich, anders dan nu, gesteund weten door de overheid. Men moet bijvoorbeeld de zekerheid hebben dat er na rechtmatig optreden geen tuchtsancties zullen volgen”.

“Het zal voor de politiediensten ook helpen, mocht Justitie de kans krijgen om jonge criminelen hard aan te pakken”, besluit Depoortere. “Het parket moet zonder uitzondering elke dader onmiddellijk vervolgen. Snel voor de rechter en snel bestraft. En niet, zoals nu in Brussel het geval is, snel weer vrij op straat. Dit laatste werkt vanzelfsprekend zeer ontmoedigend voor de reeds zo geplaagde politiemensen.”

⬛