Vlaams Belang wil onverwijld nieuwe procureur voor Brussel: “Moet ook Vlaming kunnen zijn”

03 sep 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang vindt de toestand bij het Brusselse parket onhoudbaar en eist een dringende en ernstige wettelijke regeling: er moet zo snel mogelijk een nieuwe procureur komen”. Sinds de overstap naar de privésector van de Brusselse procureur, Jean-Marc Meilleur in april, zit het Brusselse parket dat met zo’n 300.000 zaken per jaar het grootste van dit land is, zonder diensthoofd. Tot vandaag is het Tim De Wolf, Meilleurs Nederlandstalige adjunct en eerste substituut-procureur die de leiding waarneemt. “Deze situatie zou moeten kunnen worden geregulariseerd – of De Wolf nu Vlaming is of niet, dat mag geen rol spelen, wel zijn kunde, ervaring en taalbehendigheid in Frans en Nederlands. Hierna kunnen we op zoek naar een nieuwe adjunct.”

Een nieuwe vacature voor de job is in de huidige omstandigheden niet mogelijk. De wet die bepaalde dat de procureur van Brussel steeds een Franstalige moet zijn en moet worden benoemd door de Franstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie, is reeds in 2014 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Deze ongrondwettelijke constructie was er gekomen op vraag van de Franstalige partijen die daarin een compensatie zagen voor de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in 2011. In de regeling werd voorzien dat de adjunct steeds een Nederlandstalige zou zijn. Hetzelfde gold voor de arbeidsauditeur.

Op vraag van onder meer het Vlaams Belang vernietigde het Grondwettelijk Hof dus de regeling omdat het niet verantwoord is dat een kandidaat met een Nederlandstalig diploma nooit in aanmerking kon komen voor de functie van procureur in het tweetalige Brussel, of een Franstalige voor die van adjunct. Maar nu is er sinds april al een patstelling. 

“Goede werking parket Brussel niet ondermijnen voor Franstalige machtsspelletjes!”

Bob De Brabandere

Senator, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is “blij met het wegblijven van deze achterhaalde Franstalige politieke spelletjes, maar nu moeten we knopen durven doorhakken”, klinkt het. “De Wolf heeft de kunde en ervaring om de leiding op te nemen – hierna kunnen we een nieuwe adjunct zoeken.”

De Franstalige partijen zijn in ieder geval niet gehaast om hiervoor een oplossing te vinden, zij verwachten een staatshervorming in 2024 en houden dit achter de hand als onderhandelingshefboom. “Deze situatie is te gek voor woorden”, vindt senator en Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere. “Door hun cynisch opportunisme en machtspolitieke spelletjes gijzelen Franstalige partijen het veiligheidsbeleid in Brussel dat al zo zwaar gebukt gaat onder hevige criminaliteit. Het Grondwettelijk Hof was duidelijk en wilde deze onredelijke regeling weg. De minister van Justitie moet gewoon een rechtvaardig wetsontwerp opstellen. Wij zullen dat steunen. In tussentijd moet De Wolf formeel aangesteld kunnen worden als parkethoofd in Brussel.”

⬛