Vlaams Belang wil nog voor verkiezingen Brussels verbod op onverdoofd slachten 

12 mrt 2024 | Nieuws

Onverdoofd slachten is al verboden in zowel het Vlaams als het Waals Gewest, maar niet in Brussel. De Brusselse regering blijft weigeren om een verbod in te voeren. Ook in de nieuwe Brusselse Dierenwelzijnscodex, waarover het parlement binnenkort moet stemmen, zou daarover nog steeds geen bepaling staan. Dierenwelzijnsorganisatie GAIA daagt daarom het gewest voor het gerecht. Het Vlaams Belang steunt Gaia en zegt er alles aan te zullen doen om onverdoofd slachten ook in Brussel nog vóór de verkiezingen te verbieden.

Onverdoofd slachten is al jaren verboden in zowel Vlaanderen als Wallonië. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in februari dat een verbod de vrijheid van godsdienst niet schendt, maar in het Brussels Gewest blijft de praktijk tot op de dag van vandaag toegestaan. De Brusselse regering verschuilt zich daarbij achter het argument dat dit zou vallen onder de godsdienstvrijheid. Ook in de nieuwe Brusselse Dierenwelzijnscodex, waarover het Parlement binnenkort zou moeten stemmen, zou nog steeds geen bepaling staan die onverdoofd slachten verbiedt.

“Men moet geen politiek genie zijn om in te zien dat het de machtspartijen in Brussel maar om één ding te doen is: het paaien van hun islamitische achterban”, zegt senator en lijsttrekker voor het Brussels Parlement Bob De Brabandere (Vlaams Belang). “Het feit dat die radicale islamitische achterban zoveel invloed heeft op die partijen inzake onverdoofd slachten, wijst erop dat ze dat hoogstwaarschijnlijk ook heeft over andere, misschien zelfs nog belangrijkere besluitvorming.”

Brussel mag niet langer de hoofdstad van de barbarij zijn

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) ijvert al tientallen jaren voor een verbod op onverdoofd slachten. Hij was degene die het debat deze legislatuur op gang bracht. “Ik diende onmiddellijk na de verkiezingen van 2019 een voorstel van ordonnantie in”, aldus Lootens-Stael. “Het voorstel lag aan de basis van de eerste uitgebreide debatten rond onverdoofd slachten in het Brussels Parlement. Jammer genoeg heeft het voorstel om het onverdoofd slachten te verbieden het toen niet gehaald.”

Het Vlaams Belang zegt echter niet bij de pakken te blijven zitten. “Zelfs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in februari nog duidelijk dat een dergelijk verbod de vrijheid van godsdienst niet schendt en veegde daarmee de argumenten van de Brusselse regering voor de zoveelste keer van tafel”, besluit Lootens-Stael. “Het is goed dat GAIA dit momentum aangrijpt om de Brusselse regering op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Wij van onze kant zullen er alvast alles aan doen om de bepaling over onverdoofd slachten wél in de Brusselse codex voor dierenwelzijn te laten opnemen en het zo nog voor de verkiezingen van 9 juni te laten verbieden. Brussel mag niet langer de hoofdstad van de barbarij zijn!”