Vlaams Belang verbaasd over PS-voorstel voor hogere verkeersboetes

31 jan 2023 | Nieuws

De Waalse socialisten hebben een wetsvoorstel ingediend dat het bedrag van de boetes voor inbreuken op de Wegcode doet variëren naargelang het inkomen van de overtreder. Voor eenzelfde overtreding zal iemand met een hoog inkomen meer moeten betalen dan iemand met een laag inkomen. Ze willen zo recidivisten in het verkeer aanpakken. “Een opgestoken middenvinger naar de Vlaamse socialisten die alweer de verdeeldheid binnen Vivaldi aantoont”, reageert Kamerlid Frank Troosters.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat dit PS-voorstel een manoeuvre is om hun Vlaamse socialistische collega’s een pad in de korf te zetten. Voor Vooruit is het realiseren van een rijbewijs met punten immers de enige juiste manier om verkeersrecidivisten aan te pakken. “Binnen de Vivaldi-regering rommelt het al een hele tijd over het dossier van het rijbewijs met punten”, zegt Troosters. “Volgens Vooruit hangt het welslagen van hun regeringsdeelname zelfs af van het realiseren van dat rijbewijs met punten. Maar de realiteit is dat er binnen de Vivaldi-regering geen meerderheid voor bestaat. Langs Franstalige zijde zijn zowel de MR als de PS sceptisch.” Het Vlaams Belang is geen voorstander van een puntenrijbewijs.

Dat PS nu met dit voorstel een alternatieve manier zoekt om recidivisten aan te pakken kan men zien als een opgestoken middelvinger naar hun Vlaamse collega’s

Frank Trootsters

Kamerlid, Vlaams Belang

Zowel tijdens de plenaire zitting als tijdens de zitting van de Kamercommissie Mobiliteit kwam het reeds meermaals tot aanvaringen over het invoeren van een rijbewijs met punten. Het door de cd&v ingediende voorstel vindt vooralsnog geen meerderheid. “Dat de PS nu met dit voorstel een alternatieve manier zoekt om recidivisten aan te pakken kan men zien als een opgestoken middelvinger naar hun Vlaamse collega’s, waar Joris Vandenbroucke (Vooruit) de grote bepleiter is van het rijbewijs met punten”, aldus Troosters.

Vlaams Belang stelt vast dat ook in dit dossier de Vivaldi-partijen het niet met elkaar eens raken en ze zonder overleg eigen voorstellen indienen. “Nadat de Ecolo-Groen fractie verleden week door haar regeringspartners werd teruggefloten omdat ze op eigen houtje een voorstel over het aanpassen van de prijzen voor treintickets probeerde door te duwen, blijkt eens te meer dat de zogenaamde Vivaldi-ploeg in praktijk enkel uit los zand bestaat”, besluit Troosters.