Vlaams Belang stopt groene waanzin in de EU

07 jun 2022 | Nieuws

Mede dankzij de Europese delegatie van het Vlaams Belang werden woensdag 8 juni enkele radicale ‘groene’ voorstellen weggestemd in het Europees Parlement. Specifiek gaat het over het ‘Fit For 55’plan van de Europese Unie. Hiermee wil de EU haar ambitieuze klimaatplannen wetmatig vastleggen in het kader van de Europese Green Deal. Hiervoor moeten bestaande Europese systemen, zoals het System voor Emissiehandel, strenger gemaakt worden. Samen met haar Europese partners heeft het Vlaams Belang de meerderheid van deze verstrengingen tegengehouden.

“In werkelijkheid zal de Europese Green Deal niets concreet doen voor het klimaat. In 2019 was de Europese Unie goed voor slechts 9 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. China en Rusland waren bijvoorbeeld goed voor respectievelijk 27 procent en 12 procent. De Europese landen doen al meer dan genoeg”, stelt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang), voor wie de oppositie de logische keuze was. “Strengere maatregelen zullen geen significante verandering tot stand brengen, de prijs zal echter wel exponentieel oplopen. De Europese landen zullen zo hun concurrentiekracht en innovatievermogen verliezen, aangezien deze wereldvreemde klimaatmaatregelen onze industrie zullen exporteren naar landen met soepelere restricties, zoals China.”

“Het prijskaartje zal voor de Europese burger zijn, die ondertussen al kampt met een steeds hogere energierekening”, aldus nog Vandendriessche. “Ook daar zullen de Europese klimaatplannen geen goed aan doen. De EU praat over ambitieuze plannen rond hernieuwbare energie, terwijl we dit najaar afstreven op mogelijke energietekorten. Dat is wereldvreemd.” 

“De EU wil enkel mobiliteit voor de rijken”

Gerolf Annemans

Europarlementslid, Vlaams Belang

Een van de opvallendste zaken uit het ‘Fit For 55‘-plan is het aangekondigde verbod op verbrandingsmotoren. “Tegen 2035 wil de Europese Unie alle auto’s met een verbrandingsmotor uitfaseren”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Dit zal onvermijdelijk leiden tot een grote beperking van de sociale mobiliteit. Voor de goedkoopste elektrische auto’s in Vlaanderen betaal je al snel meer dan 20.000 euro, een auto met een verbrandingsmotor heb je daarentegen vaak reeds voor de helft van die prijs.”

Daarnaast heeft het verbod niet enkel nadelen voor de burger, het is ook puur ideologisch gedreven en uiteindelijk niet milieuvriendelijker. Het is namelijk een raadsel waar alle benodigde elektriciteit voor de aangeprezen elektrische wagens vandaan zal komen. “Als de elektriciteit bijvoorbeeld uit kolencentrales komt, zijn deze elektrische wagens aanzienlijk vervuilender dan een gewone auto met een verbrandingsmotor”, merkt Annemans tot slot op. “De emissies die vrijkomen bij de productie van elektrische wagens en energie-intensieve batterijen werden vreemd genoeg ook niet behandeld in het rapport. Als de Europese Unie het ernstig meent met haar klimaatambities zou het onderzoek kunnen doen naar e-fuels en biobrandstoffen. Tot dan zullen wij deze waanzinnige initiatieven blijven verwerpen. Het Vlaams Belang staat voor klimaatrealisme: een beleid kan enkel duurzaam zijn als het ook werkbaar is.”