Vlaams Belang over aanbevelingen Oeso-rapport: “Van overhevelen gemeenschapsbevoegdheden kan geen sprake zijn”

06 feb 2024 | Nieuws

In een rapport besteld door de Brusselse regering pleit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) voor een “stroomlijning” van de Brusselse institutionele architectuur. Een van de aanbevelingen is dat de gemeenschapsbevoegdheden bij het Brussels Gewest zouden komen te liggen. “Dat zou een ramp voor de Nederlandstalige Brusselaars zijn en daar kan dus geen sprake van zijn”, aldus senator en Brussels lijsttrekker voor het Vlaams Belang Bob De Brabandere.

Zes politiezones, 19 gemeenten, zes gewestelijke instellingen voor huisvesting, een versnippering van bevoegdheden over tal van niveaus,… Het is een open deur intrappen wanneer men stelt dat de bestuurlijke indeling van Brussel een ingewikkelde zaak is en dat dit het bestuur van de hoofdstad in veel gevallen bemoeilijkt. Ook de Oeso kwam in een door de Brusselse regering besteld rapport tot deze weinig verrassende conclusie. De organisatie pleit in het rapport voor een “stroomlijning” van de Brusselse institutionele architectuur. In eenzelfde adem pleit men ervoor om de gemeenschappen in Brussel de facto af te schaffen en de gemeenschapsbevoegdheden over te hevelen naar het Brussels Gewest. Van dat laatste kan volgens Vlaams Belang geen sprake zijn.

“Een stroomlijning van het institutionele kluwen in Brussel is zeker aan de orde”, zegt Bob De Brabandere, senator en lijsttrekker voor het Vlaams Belang. “Een hertekening van de gemeentegrenzen, overheveling van bepaalde bevoegdheden van gemeente naar gewest, een eenmaking van de politiezones: dat zijn allemaal zaken die wij alleen maar kunnen toejuichen. Het overhevelen van de gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest is echter een andere zaak. Dat zou een ramp zijn voor de Nederlandstalige Brusselaars en daar kan dus geen sprake van zijn.”

Het overhevelen van de gemeenschapsbevoegdheden naar het Gewest zou een ramp zijn voor de Nederlandstalige Brusselaars

Bob De Brabandere

Senator, Vlaams Belang

Dominiek Lootens-Stael, huidig Brussels Parlementslid en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement valt hem bij. “Vandaag de dag, 35 jaar na de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten we nog vaststellen dat er van tweetaligheid bij onder meer de gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen geen sprake is, zelfs al is dat bij wet verplicht. De gemeenschapsbevoegdheden de facto overdragen aan de Franstaligen, betekent dat ook de rest van de Vlaamse instellingen in Brussel hetzelfde lot beschoren zouden zijn, om nog maar te zwijgen over de ramp die dat voor het nu al in zwaar weer verkerende Nederlandstalig onderwijs zou betekenen.”

Het Vlaams Belang pleit wel voor een andere hervorming: de partij wil dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie hervormd wordt tot een raadgevende commissie, waarbij de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement komt te liggen. “Dat zou de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel niet alleen veilig stellen, maar bovendien de cruciale aanwezigheid van Vlaanderen in Brussel versterken”, aldus De Brabandere. Hij wijst er ook op dat de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel al vaker onder vuur kwamen liggen. “Deze zomer nog wou Open Vld ze nog gewoon afschaffen om van Brussel een autonome regio te maken.”