Vlaams Belang: “Opname effectentaks in begroting is onverantwoord”

21 nov 2020 | Persberichten

Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) neemt het niet dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de effectentaks reeds in de begroting over 2021 heeft opgenomen. “Dit is een politieke daad maar bestuursmatig is het absoluut niet ernstig.”

Voor het Vlaams Belang is de nieuwe effectentaks – de opgelapte versie van de vorige – geen tijdelijke of sociale maatregel, maar een onversneden vermogensbelasting die ook vennootschappen en zelfstandigen viseert. “En bovendien betekent dit een nieuwe transfer vanuit Vlaanderen, omdat hier zich de meeste effectenrekeningenhouders bevinden”. In de middelenbegroting wordt nu deze effectentaks opgenomen. Het daarvoor voorziene bedrag van 397.848.000 euro werd meegenomen in de bijkomende ontvangsten. 

“Van Peteghem wil met de effectentaks de begroting opsmukken, maar dit is niets meer dan een politieke demarche”

Wouter Vermeersch

Parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Het beantwoordt niet aan het voorzichtigheidsprincipe om deze inkomst nu al op te nemen in de begroting”, aldus Vermeersch. “Wegens de hoogst onzekere inning is dit wishful thinking.” Een vorige, gelijkaardige tekst is door het Grondwettelijk Hof immers vorig jaar nog verworpen geworden, waarna de belasting moest worden afgeschaft.

Minister Van Peteghem heeft nu de nieuwe tekst voor advies verzonden naar de Raad van State. Daarna moet deze tekst nog de gebruikelijke parlementaire procedure doorlopen. Als de effectentaks uiteindelijk gestemd zal worden, zal deze hoogstwaarschijnlijk opnieuw voor het Grondwettelijk Hof worden aangevochten. “Meer nog, iedere expert verwacht dat deze effectentaks opnieuw aanleiding zal geven tot juridische betwistingen zodat de ontvangst bijzonder onzeker is”, besluit Vermeersch. “Dit is wensdenken van de minister. Begrotingstechnisch heeft het geen basis.”

⬛