Vlaams Belang niet verbaasd over vernietigend coronarapport

20 nov 2020 | Persberichten

Het Vlaams Belang heeft vanaf dag één in de coronacrisis gepleit voor eenduidige, doortastende maatregelen die transparant en begrijpbaar gecommuniceerd worden, en duidelijk gehandhaafd. “Een constante verstrenging van de regels, terwijl de vorige niet eens werden opgevolgd is contraproductief”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). Wanneer het hele land op slot moet terwijl in corona-epicentrum Molenbeek slechts twee PV’s zijn opgesteld, verdwijnt elk draagvlak.” Eerder deze week bevestigde Richard Horton, redacteur van het medische tijdschrift The Lancet, tijdens een hoorzitting in de bijzondere commissie covid-19 de rampzalige Belgische aanpak van de coronacrisis.

Ook viroloog Marc Van Ranst wees in de Nederlandse media naar het falende Belgische overheidsbeleid ter verklaring van de slechte Belgische cijfers. De man die de afgelopen maanden nochtans zelf een belangrijke adviserende rol had binnen het beleid, wijt de slechte resultaten aan het bestaan van acht ministers van Volksgezondheid.

Het Vlaams Belang is uiteraard niet blind voor de problematische Belgische aanpak en legt concrete oplossingen op tafel.

De versnippering van bevoegdheden zal leiden tot nog meer dramatisch geknoei”

Dominiek Sneppe

Parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Er is een uitgewerkt en gemoderniseerd draaiboek nodig voor een pandemie zoals deze. Er moet snel en adequaat gereageerd kunnen worden. Geen improvisaties meer, met Ministeriële Besluiten die met spuug en spinnendraad aaneenhangen. En geen achter de feiten hollen meer, zo meent Sneppe. De strategische stock van medisch beschermingsmateriaal moet heropgebouwd worden en deze keer ernstig beheerd. Van groot belang is ook dat de gezondheidszorg volledig geregionaliseerd wordt, met homogene pakketten voor de deelstaten. De versnippering van bevoegdheden is dodelijk gebleken.”

Daarnaast moet de testcapaciteit gemaximaliseerd worden. Moeten de tests eenvoudiger en sneller. Desnoods moeten hiervoor extra budgettaire kosten gemaakt worden. Dit alles is cruciaal voor een mogelijke versoepeling en op die manier kunnen die kosten zichzelf terugverdienen”, besluit Sneppe die verwijst naar de effectieve test- en opsporingsstrategie van Duitsland. “Het minderen van testen – ze niet geven zonder symptomen  en het getreuzel bij de aanschaf van sneltesten was ook een cruciale vergissing.”

⬛