Vlaams Belang eist aftreden van Defensieminister Dedonder

25 mei 2021 | Nieuws

Volgens het Vlaams Belang moet minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) haar politieke verantwoordelijkheid nemen voor de vele fouten in het gebeuren rond de gezochte militair Jürgen Conings. “Morgen komt de minister in de commissie Defensie nog tekst en uitleg geven, maar de aanpak valt op geen enkele wijze nog goed te praten”, zegt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “En door haar opstappen blijft het leger misschien nog enigszins gespaard van de politieke zuiveringen die ze nu op het oog heeft.”

“Dat de legertop niet eens weet dat er militairen op de OCAD-lijst van potentieel gevaarlijke figuren staan is de verantwoordelijkheid van Dedonder en van niemand anders”, oordeelt Ponthier. “Hier bestaan geen excuses voor. Zowel Defensie als de militaire inlichtingendienst ADIV hebben toegang tot deze databank.” Voor het Vlaams Belang is Dedonders verklaring dat ze Conings’ naam voorheen nog nooit hoorde volslagen onbegrijpelijk. “Dit zet alleen maar haar onkunde en nalatig gedrag extra in de verf. Ze heeft in tijden van voortdurende terrorismedreiging nooit informatie over potentieel gevaarlijke personen opgevraagd.”

Ook de uitleg van de stafchef van Defensie Michel Hofman – dat het kunnen wegnemen van de wapens gewoon om een stom toeval zou gaan – kan volgens het Vlaams Belang zeker niet kloppen “Dit ruikt naar banalisering en ontkenning van verantwoordelijkheden”, aldus Ponthier. “Er wordt nu wel een intern onderzoek opgestart, en de conclusie daarvan zal ongetwijfeld het tekort aan middelen zijn, maar de problemen liggen dieper.” 

“Ook de militairen zelf wijzen op de grote politieke verantwoordelijkheid van Dedonder”

Annick Ponthier

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordiger, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang stelt zich ook vragen over hoe werd bericht over een ‘licence to kill’ die over Conings werd uitgeroepen. “Dedonder had het dan ook over ‘uitschakelen’ maar niet over ‘inrekenen’. Dat is veelzeggend”, aldus nog Ponthier. “Hoewel in deze zaak hier geen bewijzen van voorhanden zijn, kan Conings overigens trauma’s hebben opgelopen tijdens missies in Joegoslavië, Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan. Helaas worden aldaar opgelopen trauma’s en bijhorende risico’s volgens militairen gewoon weggelachen. Ik stelde Dedonder hierover enkele vragen.” Voor het Vlaams Belang is het gebrek aan aandacht voor trauma’s ook enkel en alleen de verantwoordelijkheid van Dedonder.

Daarnaast is het Vlaams Belang hoogst bezorgd over de zuiveringsacties die Dedonder in het vooruitzicht stelt tegen alles wat binnen Defensie Vlaams en rechts is. “Naar eigen zeggen gaat ze voortaan strenger toekijken op wie toegang heeft tot oorlogstuig en gevoelige informatie, maar dat zulks in de eerste plaats voor rechtsextremisten, fascisten, racisten en seksisten zal gelden”, vervolgt Ponthier. “Andere extremisten moeten wat haar betreft dus wel nog aan het wapenarsenaal kunnen. En daarenboven zal het de Franstalige top zijn die volledig willekeurig zal bepalen wat racisme, fascisme en radicalisme is.”

“We eisen dus het aftreden van Dedonder. Mocht ze enig zelfrespect hebben, of respect voor haar departement of voor de maatschappij in zijn geheel, zou ze dit vandaag nog doen”, besluit Ponthier. “Maar ik maak me weinig illusies. Respect en verantwoordelijkheid zijn zaken die bij de beleidsmensen in de Wetstraat al tientallen jaren niet meer bestaan. Zelfs na de vernietiging van een hele landsvoorraad aan beschermingsmateriaal of na het laten loslopen van moorddadige recidivisten blijven ministers tegenwoordig ongestoord op hun postje zitten.”

⬛