Vlaams Belang dient voorstellen in voor kordatere aanpak homohaat: “Wie holebi is, moet zich opnieuw overal veilig voelen”

27 mei 2021 | Nieuws

In het Vlaams Parlement riep fractieleider Chris Janssens de Vlaamse regering op om initiatieven te nemen die moeten garanderen dat alle wijken – ook de multiculturele – in onze steden opnieuw veilig worden voor homoseksuele Vlamingen. “De andere partijen weigeren de echte bedreigingen voor de veiligheid van holebi’s bij naam te noemen, laat staan dat ze de nodige initiatieven willen nemen die de opmars van de homohaat in ons land een halt kunnen toeroepen”, stelde Janssens vast. Het Vlaams Belang diende zeven amendementen in met concrete voorstellen om het geweld tegen holebi’s kordater aan te pakken. 

Op 17 mei was het de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Uitgerekend die dag vond er een ernstig incident plaats in Oudenaarde waarbij een allochtone jongere ‘Allahu akbar’ roepend filmde hoe een vriend een student aanviel die voor kankerhomo werd uitgescholden. Enkele dagen later werd in Sint-Niklaas de voorzitter van een holebivereniging fysiek en verbaal aangevallen door moslimjongeren. De daders zijn intussen alweer vrijgelaten. 

De meest efficiënte maatregel tegen de opmars van homohaat in dit land is het voeren van een veel kordater migratiebeleid, want het verband tussen de islam en homohaat is onmiskenbaar

Chris Janssens

Fractievoorzitter Vlaams Parlement, Vlaams Belang

Ook op 17 mei werd in het Vlaams Parlement door alle partijen, behalve het Vlaams Belang, een voorstel ingediend tegen discriminatie van holebi’s. Het Vlaams Belang werd immers niet gevraagd om mee te tekenen. De strijd tegen homohaat is voor de systeempartijen blijkbaar minder belangrijk dan de haat tegen het Vlaams Belang. Over de inhoud van de resolutie was het Vlaams Belang echter ook niet enthousiast. In het voorstel van de andere partijen zitten immers twee constanten: het échte probleem wordt niet bij naam genoemd en er worden geen daadkrachtige oplossingen voorgesteld. 

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de wijken waar holebi’s worden lastiggevallen en geïntimideerd nagenoeg altijd wijken zijn die al jarenlang kreunen onder massamigratie en islamisering. “De opmars van de homohaat is een rechtstreeks gevolg van de open grenzen en de intocht van steeds meer immigranten uit moslimlanden”, legde Janssens uit. Alle islamitische rechtsscholen stellen homoseksualiteit inderdaad strafbaar, zelfs met de doodstraf. In zowat alle landen moeten holebi’s hun geaardheid verbergen omdat anders fysiek geweld, gevangenisstraf of zelfs de doodstraf dreigt. Deze homovijandigheid wordt nu samen met de massa-immigratie ook bij ons geïmporteerd. “De traditionele politieke partijen weten dit, maar kijken de andere kant op.”

Een andere acuut probleem in dit land is de quasi straffeloosheid. Geweldplegers tegen holebi’s worden amper gestraft. Zowat elk slachtoffer zal kunnen beamen: als de daders al gepakt werden, kwamen ze er vanaf met een fopstrafje. Die lakse aanpak van criminelen moet stoppen. Alleen dan krijgen daders of potentiële daders het signaal dat geweld tegen holebi’s niet aanvaard wordt”, zei Janssens. Het Vlaams Belang diende dan ook bij de bespreking van de resolutie zeven amendementen in op het voorstel van resolutie van de andere partijen.

In die amendementen wordt de Vlaamse regering onder meer gevraagd om onder meer via gesprekken met betrokkenen te onderzoeken in welke mate holebi’s in wijken met veel vreemdelingen ervoor terugschrikken om hun geaardheid te uiten uit angst voor verbaal of fysiek geweld. Ook wordt de federale regering aangemaand de massa-immigratie uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is te stoppen”, besluit Janssens. “En om moskeeën die homohaat verspreiden te sluiten en werk te maken van een veel strengere bestraffing van fysiek geweld.

⬛