Vlaams Belang dient resolutie in om Brusselse randparking uit LEZ te halen

04 dec 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang dient in het Brussels Parlement een voorstel van resolutie in om de transitparking Herrmann-Debroux in Oudergem uit de lage emissiezone (LEZ) te halen. Zo zou de randparking toegankelijk kunnen blijven voor alle voertuigen. “Men kan niet vragen aan automobilisten om hun vervuilende wagens in te ruilen voor het openbaar vervoer en ze tegelijk ook weren uit de randparkings”, zegt Dominiek Lootens-Stael, fractieleider van het Vlaams Belang in het Brussels Parlement. “De meeste randparkings liggen al buiten de LEZ, maar in het zuidoosten van het gewest moeten de mensen hun plan maar trekken. Dat is absurd en maakt het pendelaars onnodig moeilijk.

De Brusselse LEZ kende sinds haar invoering in 2018 al meerdere wijzigingen. Zo werden randparkings uit de LEZ gehaald, net als enkele transitwegen en zelfs een ziekenhuis dat onbereikbaar was op straffe van een boete. Maar die houding werd in het zuidoosten van Brussel niet toegepast, waardoor oudere wagens die langs de E411 Brussel binnenrijden nergens heen kunnen. “Absurd en contraproductief”, zegt Lootens-Stael.

Volgens de Vlaams Belang-fractieleider is de houding van Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) tegendraads. “Niemand mag gedwongen worden een nieuwe wagen te kopen enkel en alleen om naar Brussel te kunnen komen. Daarom is het noodzakelijk om alle wagens in de randparkings toe te laten. Zeker wanneer er een directe aansluiting bestaat met het metronet, zoals hier het geval aan Herrmann-Debroux.”

De Brusselse regering is de mobiliteit in de rand van het Gewest compleet vergeten

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

De autosnelweg E411 die in Oudergem uitmondt is een drukke verkeersader waarlangs niet minder dan 35.000 wagens de stad inrijden. Vooral voor pendelaars uit Overijse (Vlaams-Brabant) en Waver (Waals-Brabant) is het een belangrijke weg, gezien het beperkt aantal alternatieven op de auto. “In 2025 komt er een bijkomende verstrenging van de LEZ, waardoor de druk op de randparkings nog hoger zal liggen dat ze nu is”, vervolgt Lootens-Stael. “Niet iedereen heeft het budget om een nieuwe wagen aan te schaffen. Het weigeren van vervuilende wagens in de randparking Herrmann-Debroux komt feitelijk neer op het isoleren van Brussel voor een steeds groter wordende groep pendelaars. We willen daar met onze resolutie een eind aan maken.” 

Met het voorstel van resolutie hoopt de partij ook het debat over mobiliteit in de rand van het gewest te openen. “De Brusselse regering is de mobiliteit in de rand van het gewest compleet vergeten” vervolgt Lootens-Stael. “Brussel hinkt hopeloos achter in vergelijking met andere steden en landen op vlak van randparkings. Dat is onaanvaardbaar in onze hoofdstad.” Volgens Lootens-Stael is er ook weinig beterschap in zicht. “Indien men niet snel werk maakt van een geïntegreerd plan om strategisch gelegen parkeervoorzieningen te bouwen aan de rand van het Gewest, dan dreigt men van Brussel een eiland te maken. Dat zou wel eens de doodslag kunnen zijn voor de economie”. De Brusselse Vlaams Belanger brengt daarbij ook het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) uit 2018 in herrinering. Dat maakt melding van de doelstelling om pas tegen 2040 25.000 P+R plaatsen te voorzien in Brussel.