Vlaams Belang Brussel wil CLB extra ondersteunen om corona op scholen op te volgen

25 sep 2020 | Persberichten

Een anonieme getuigenis rond een COVID-19-besmetting in het KTA Zavelenberg en de ongerustheid van leerkrachten over het schijnbaar gebrek aan maatregelen doen bij het Vlaams Belang vragen rijzen. “Kunnen de CLB’s en directies de opgelegde taken wel aan en moet er niet meer ondersteuning komen?“ De partij denkt daarbij aan snelle testploegen die op scholen kunnen worden ingezet.

Scholen krijgen de hulp van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om de coronasituatie te beheersen op school. De CLB-arts moet hierbij de gemelde besmettingen opvolgen. De huisarts wordt echter primair ingeschakeld om testen uit te voeren – en te bepalen of er worden afgenomen. De geteste persoon blijft in afwachting van het resultaat in thuisisolatie. Bij een vastgestelde besmetting bepaalt de CLB-arts dan of er verdere maatregelen nodig zijn rond voorzorgsmaatregelen of quarantaine. Niet alles blijkt hier echter vlot te lopen.

Het Vlaams Belang vernam zo dat in de middelbare school KTA Zavelenberg, in Sint-Agatha-Berchem, een en ander mank loopt. “Een leerling ligt gedurende twee dagen met hoofd op zijn tafel”, zo liet een betrokkene optekenen door de partij. “Nadien blijkt hij besmet. De directie laat weten dat de leerling ‘na het ziek worden besmet is geraakt’ en verwijst naar het CLB om actie te ondernemen, waarop niks gebeurt. De leerkrachten zijn zeer ongerust, ook omdat er nog andere gevallen waren waarbij het CLB niets ondernam.” De gewone voorzorgsmaatregelen rond mondmaskers en afstandshouding zouden tevens laks worden opgevolgd.

De Brabandere (VB): “COVID-19 besmetting? Snelle testploegen in scholen nodig”

“We begrijpen de moeilijke situatie met corona van scholen op dit moment“, benadrukt Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang), fractievoorzitter in het Brussels Parlement. “Maar de minimale maatregelen moeten wel worden gerespecteerd.” Lootens wil dan ook minister Sven Gatz (Open Vld), VGC-collegelid verantwoordelijk voor onderwijs, ondervragen. “Kunnen de CLB’s in Brussel dit wel aan? Zeker in een moeilijke omgeving als Brussel met zijn hoge besmettingsratio en moeilijke contactopvolging lijkt ons extra ondersteuning van het overvraagde CLB nodig.“

“Paniek is niet nodig. Besmettingen onder jonge leerlingen zijn minder gevaarlijk, maar we moeten er rekening mee houden dat zowel CLB als huisartsen overvraagd zijn”, zo voegt Brussels Vlaams Belang-voorzitter, senator Bob De Brabandere er aan toe. “Waarom kunnen er geen snelle testploegen komen die in scholen kunnen testen om kort op de bal te spelen?“