Vlaams Belang Brussel noemt hoofddoeken in openbare functies “onbespreekbaar”

01 sep 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang Brussel wil het neutraliteitsbeginsel en daarmee het verbod op islamitische hoofddoeken behouden zien in gemeentelijke administraties. Een linkse wisselmeerderheid stemde maandag in de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek een motie waarin wordt gepleit dat het eenvoudiger moet worden gemaakt voor vrouwen met een hoofddoek om in de gemeentelijke administratie te werken. De partij vindt dat echter een zeer slecht idee en noemt de piste “onbespreekbaar”.

De Molenbeekse meerderheidsfractie PS-sp.a bereidde eerder dit jaar een motie voor met het oog op het eenvoudiger maken voor het Molenbeeks gemeentepersoneel om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. De gemeenteraad keurde de motie met een alternatieve meerderheid goed en besliste dat er een werkgroep wordt opgericht bestaande uit vakbondsleden en burgers, die zich zal buigen over de vraag “hoe de Molenbeekse gemeenteadministraties de bevolking beter kunnen representeren”. 

Het voornemen kon al rekenen op felle reactie, ook vanuit de moslimgemeenschap zelf. Het laïcistische collectief ‘Yallah’ wees er zo op dat hoofddoeken aan het loket het grondwettelijk principe van neutraliteit ondermijnen. De groep vreest ook dat Sint-Jans-Molenbeek op deze manier voor een domino-effect kan zorgen binnen Brussel, waarbij een aantal gemeenten wel hoofddoeken zou toelaten.

De Brabandere (Vlaams Belang) over hoofddoeken bij ambtenarij: Onze overheid is neutraal. Wie dat niet leuk vindt, kan altijd gaan proberen bij een andere overheid

Ook het Vlaams Belang pleit evenzeer voor neutraliteit. “Een uitgesproken religieus symbool, dat bovendien nog eens vrouwen achterstelt, kan niet bij een neutrale overheid, en al zeker niet in het openbaar onderwijs waar onze kinderen voor een stuk opgevoed worden”, stelt senator Bob De Brabandere, voorzitter van Vlaams Belang Brussel. “Verschillende islamistische activisten zien dit natuurlijk als fantastisch nieuws, zij willen niets anders dan onze neutrale dienstverlening uithollen en hun discriminatoir systeem overal laten doorsijpelen. Zij die dus spreken over een strijd tegen discriminatie of het recht op godsdienstvrijheid slaan de bal volledig mis en zullen net het omgekeerde bereiken.

Het Vlaams Belang plant ook actie op gewestelijk niveau. “De Molenbeekse gemeenteraad geeft hiermee een totaal verkeerd signaal”, zo sluit Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael zich aan bij De Brabanderes kritiek. “Ik vraag dan ook zo snel mogelijk aan de bevoegde minister Bernard Clerfayt (DéFi) dat hij er op toe ziet dat de neutraliteit in de gemeentelijke diensten nergens in het gedrang komt en hoofddoeken daar verboden blijven. “

Eerder dit jaar in juni sprak het Grondwettelijk Hof zich reeds uit over de mogelijkheid van een hoofddoekenverbod in hogescholen en dat zo’n verbod niet in strijd is met godsdienstvrijheid.