Vlaams Belang Brussel: “Avondklok langer aanhouden is ongewenst”

09 mrt 2021 | Nieuws

De avondklok blijft ook in Brussel gehandhaafd en gaat nog steeds vroeger in dan in het omringende Vlaams Gewest. Voor het Vlaams Belang is deze situatie echter niet te verdedigen. “Het lijkt me een gemakkelijkheidsoplossing omdat men weet dat in bepaalde wijken regels zoals afstand houden en het verbod op samenscholingen niet worden gerespecteerd noch gehandhaafd. Dat stelt Vlaams Belangfractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Er moet voor ons zo snel mogelijk een einde komen aan deze maatregel die onze grondrechten beknot!”

Een diepgaand parlementair debat over de wenselijkheid van het aanhouden van een strengere avondklok of de maatregel op zich, werd in het Brussels Parlement nog niet gevoerd – wat het Vlaams Belang evenzeer aanklaagt. De kwestie komt echter ter sprake tijdens een afgedwongen actualiteitsdebat in de commissie Binnenlandse zaken waar elke fractie in twee minuten het standpunt kan verdedigen. 

“Avondklok toont de onmacht aan van federale en gewestelijke overheden.” 

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Een aantal partijen nemen Brussels regeringsleider Rudi Vervoort (PS) op de korrel omdat deze ‘cavalier seul’ speelt en niet overlegt met de burgemeesters en de kwestie nooit heeft voorgelegd aan het parlement. Maar deze partijen, die nu stellen op te komen voor onze grondrechten, zitten op andere niveaus in regeringen die ook de avondklok onnodig lang blijven aanhouden”, analyseert Lootens-Stael. “Het Vlaams Belang klaagt deze kwestie reeds langer aan en onze Vlaams Belang Jongeren hebben zelfs een petitie opgestart hierover. Deze maatregel langere tijd aanhouden zonder wettelijke basis, toont de onmacht aan van federale en gewestelijke overheden.”

Het Vlaams Belang laat weten dat ze “van minister-voorzitter Vervoort minstens een ernstige en met cijfers onderbouwde argumentatie wil horen waarom hij aan deze maatregel vasthoudt en hoe lang hij dit wil volhouden.”

⬛