Vlaams Belang blijft voorstander fusie Brusselse politiezones

10 feb 2022 | Nieuws

“Het Vlaams Belang wil in Brussel in de eerste plaats een goede dienstverlening voor de burger, door een goed gestructureerde politie, met eenheid van commando, een vlotte communicatie en een gecentraliseerd logistiek beleid. Daarom zijn wij voor een ééngemaakte politiezone”, zo stelde Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael ondubbelzinnig tijdens de bespreking van een resolutie daarover in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. De commissie was zeer verdeeld en Franstalige partijen gingen vooral de communautaire toer op door te stellen dat het fusie-idee een Vlaams waanbeeld is. 

In juni 2020 werd in het federaal parlement een wetsvoorstel van het Vlaams Belang weggestemd dat het gepaste kader moest scheppen om een éénmaking van de zes Brusselse politiezones mogelijk te maken. Het Vlaams Belangvoorstel werd toen enkel gesteund door de N-VA. Ondanks hun genegenheid voor het idee kreeg het voorstel geen steun van andere Vlaamse partijen. Ook in het Brusselse parlement zetten de Franstaligen hun hakken in het zand toen het idee ter sprake werd gebracht door een voorstel van resolutie.  

“Eenheid van commando moet een permanent gegeven zijn”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Met mijn Vlaamse collega’s betreur ik dat sommigen hierover niet eens ernstig willen debatteren”, liet Lootens-Stael weten. “Het gaat hier niet over een communautaire kwestie die sommigen hiervan willen maken, overal in Brussel zijn Franstalige burgemeesters aan de macht – dus hoe kan het ook? Dat doet me besluiten dat voor bepaalde partijen niet de efficiëntie van de politiewerking doorslaggevend is, maar vooral lokale machtsbelangen spelen van de PS en MR. Bij grote manifestaties wordt er al onder één commandostructuur gewerkt, waarom kan dat geen permanent gegeven zijn? Nu is iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk. Wij willen een Brusselse regeringsverantwoordelijke voor veiligheid die door het parlement op het matje kan worden geroepen.”

Tijdens de bespreking kwam ook naar voor dat de inspanningen die onder impuls van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gedaan op het vlak van politionele samenwerking, zoals het commandocentrum en het delen van videobeelden, positief worden geëvalueerd. Maar sommige zones willen nog steeds niet samenwerken. Er werd ook gepleit voor een versterking van het federale politieniveau. Vooral omdat het zwaar banditisme en de internationale drugshandel ook in Brussel, sterk toenemen. Volgens Lootens-Stael “zal gezien de stroeve samenwerking van de lokale zones en de groeiende uitdagingen een versterking van de federale politiediensten de enige oplossing zijn.”