Vivaldi pleit openlijk voor nieuwe Europese belastingen

24 jul 2023 | Nieuws

Om de problemen van stijgende kosten van het coronaherstelfonds op te vangen, overweegt de Europese Commissie de invoer van nieuwe belastingen. “Voor het Vlaams Belang kan hiervan geen sprake zijn”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Maar toen ik minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) hierover ondervroeg, antwoordde hij dat België in principe positief staat tegenover nieuwe Europese belastingen.”

Ondanks tegenstand van verschillende lidstaten werd in 2020 een herstelfonds van ruim 800 miljard euro opgericht om de economische impact van de coronamaatregelen op te vangen. De Europese Commissie leent daarbij geld op de kapitaalmarkten met garanties van de lidstaten. Het fonds wordt verdeeld in de vorm van subsidies en leningen aan de lidstaten. “Maar ondertussen stapelen de problemen zich op”, zegt Vermeersch. “De Europese Commissie heeft de stijgende rentetarieven immers compleet over het hoofd gezien.” Eerder schatte het dagelijks EU-bestuur de rente in 2027 op 1,15 procent, maar recent heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd naar 3,25 procent. De Europese Commissie weigert duidelijkheid te verschaffen over de omvang van de renteproblematiek. Het Europees Parlement heeft nog geen gedetailleerde inkijk gekregen op deze miljardentransacties. Bovendien worden nog meer renteverhogingen vooropgesteld.

Geen nieuwe belastingen maar besparingen

Wouter Vermeersch

Kamerlid, Vlaams Belang

De Europese Commissie overweegt daarom nieuwe Europese belastingen in te voeren om de stijgende kosten het hoofd te bieden. Iets waar naar verwachting ook een meerderheid van het Europees Parlement op zal aandringen. “Tot nu toe hebben de lidstaten zich weinig enthousiast getoond over deze ‘eigen middelen’ van de EU”, vervolgt Vermeersch. “Maar de Vivaldi-regering, met cd&v op kop, ziet duidelijk geen graten in de nieuwe belastingen.”

Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen de invoering van nieuwe Europese belastingen. “Er wordt onder meer gesproken over de mogelijkheid van een extra CO2-heffing, een EU-belasting voor bedrijven en een verhoging van bestaande nationale belastingen”, zegt Vermeersch. “Wij houden vast aan de regel dat de Europese begroting steeds in evenwicht moet blijven. Dat betekent in dit geval weliswaar dat als er geld tekort is, de EU geen nieuwe belastingen moet invoeren, maar moet besparen.”