“Vestigingsstop voor allochtonen in probleemwijken”

03 aug 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil dat de paars-groene regering het voorbeeld van de Zweedse minister van Migratie, de socialist Anders Ygeman, volgt en in probleemwijken het aantal mensen van allochtone afkomst beperkt. “Wij dienden in februari hierover een wetsvoorstel in”, zegt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. “Het spreekt voor zich dat een grote concentratie van allochtonen voor segregatie zorgt en zo elke vorm van integratie in de weg staat of zelfs onmogelijk maakt, met alle nefaste gevolgen van dien.”

“Voor wie zich ergens wil integreren is de taal aanleren nagenoeg het allerbelangrijkste”, aldus Van Langenhove. “En heel terecht merkt Ygeman in een interview met de krant Dagens Nyheter op dat er minder of geen motivatie bestaat om de plaatselijke taal te leren als je je in je omgeving kan redden met je vreemde moedertaal.”

“Zonder de taal te kennen kan er van enige opleiding niet veel sprake zijn. Probleemwijken zoals we die ook in onze steden aantreffen, kennen dan ook een heel laag gemiddeld opleidingsniveau, en daarmee gepaard gaand een heel hoge werkloosheidsgraad en heel hoge criminaliteitscijfers”, vervolgt Van Langenhove. “Maar anders dan zijn Belgische collega’s durft de Zweedse minister het probleem ook benoemen. Hij stelt duidelijk dat de problemen in deze wijken een etno-culturele dimensie hebben en dat ongeveer 75 procent van de langdurige werklozen een allochtone achtergrond hebben.” 

“Een te grote concentratie van allochtonen is een culturele, sociale en economische hinderpaal voor integratie”

Dries Van Langenhove

Kamerlid, Vlaams Belang

“De problemen worden daarenboven alleen maar erger omdat de oorspronkelijke bevolking vaak wegtrekt uit wijken met een hoge concentratie vreemdelingen”, aldus nog Van Langenhove. “Het Vlaams Belang stelt dan ook voor dat steden en gemeenten een vestigingsstop voor vreemdelingen van buiten de Europese Unie kunnen invoeren, om te beginnen voor een jaar, maar verlengbaar zolang de problematiek zich blijft voordoen. En ook dat de regering, indien de steden en gemeenten nalaten de problemen op te lossen, in het openbaar belang zelf tot een vestigingsstop kan overgaan.”

“Het idee is overigens helemaal niet nieuw”, merkt Van Langenhove tot slot op. “Het bestaat al in Denemarken. Daar zal tegen 2030 maximaal 30 procent van de bevolking nog een niet-Westerse achtergrond mogen hebben in nieuwe verkavelingen.”