“Uniarapport over brandweer overdreven en stigmatiserend”

03 jun 2021 | Nieuws

In een geanonimiseerde nota bundelde Unia een twintigtal getuigenissen van personeelsleden van de Brusselse brandweer die zouden moeten aantonen dat de Brusselse brandweer een probleem heeft met seksisme, discriminatie en zelfs racisme. Voor het Vlaams Belang zijn de voorbeelden van ongepaste uitspraken of mogelijke incidenten te verwaarlozen in een organisatie met bijna 1200 operationele personeelsleden. De partij spreekt van “bewuste overdrijvingen en het uit zijn verband trekken van spijtige maar kleine incidenten met de bedoeling een hele organisatie onder censuur te plaatsen”.

In een rapport van twintig bladzijden haalt Unia voorbeelden aan van opmerkingen en gedragingen die ongenuanceerd onder de noemer “racisme” worden gecatalogiseerd en gecriminaliseerd, er wordt ook steevast gesproken over “daders”. Verder onderzoek, achtergronden of een wederwoord van betrokkenen of verantwoordelijken bij de brandweer werden in het verslag niet opgenomen. Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de werkwijze en de agenda van Unia dat “steevast haar eigen visie als de enige waarheid beschouwt en haar bestaansreden wil legitimeren door een minimum aan spijtige incidenten buiten proportie op te kloppen” laat Brussels voorzitter en senator Bob De Brabandere (Vlaams Belang) optekenen. “Het is helemaal grotesk wanneer Unia kritiek op massamigratie en het delen van posts van Tom Van Grieken aanduidt als ‘problematisch’. Dan is het censuurdenken bij Unia, dat met overheidsgeld werkt, toch al schrikwekkend ver opgeschoven!” 

“Geen censuurorganisatie als Unia nodig, ook niet voor de brandweer”

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter Vlaams Belang Brussel

De partij vindt het opmerkelijk dat “men op alle mogelijk manieren en met weinigzeggende maar geldverslindende onderzoeken bezig is beroepsgroepen die de ruggengraat van onze samenleving uitmaken, zoals militairen, politiemensen en brandweerlieden, verdacht te maken omwille van hun politieke overtuiging”.

Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) voegt er aan toe dat “de Brusselse brandweerlieden, die met stressvolle en gevaarlijke situaties worden geconfronteerd, het niet verdienen dat ze op zulke ongenuanceerde manier met de vinger worden gewezen. Er zijn zeker verbeteringen mogelijk als het gaat om intermenselijke relaties, werksfeer en opleiding. Maar in een dergelijk veeleisende omgeving is het bijzonder goedkoop van Unia en linkse politici om zo te werk te gaan. Unia wil een sfeer van achterdocht en censuur invoeren bij de Brusselse brandweer wat de werksfeer eerder zal doen verslechten dan verbeteren. Alsof er geen echte problemen en uitdagingen zijn in onze samenleving. Wij vragen dat de dienst haar eigen problemen intern kan aanpakken en oplossen, daar is geen censuurorganisatie als Unia voor nodig!”

De partij vraagt dat nu de leiding en het personeel van de brandweer wordt gehoord zodat deze zich kunnen verdedigen.

⬛