Armoede in ons onderwijs

Armoede in ons onderwijs

Armoede bestaat ook bij ons. Dat merken de scholen bijvoorbeeld maar al te goed. Heel wat schoolfacturen blijven namelijk onbetaald. Soms uit slordigheid, maar soms ook omdat de ouders helaas niet anders kunnen.
Taalbadklassen

Taalbadklassen

Brusselse leerlingen hebben minder slaagkansen in het hoger onderwijs, dan leerlingen elders in Vlaanderen. De taalachterstand in onze Vlaams-Brusselse scholen is daar zeker niet vreemd aan. Dominiek Lootens pleitte in de VGC voor taalbadklassen voor anderstalige...
Halalvoedsel ongezond en gevaarlijk voor onze kinderen

Halalvoedsel ongezond en gevaarlijk voor onze kinderen

Halalvoedsel, of voedsel van onverdoofd afgeslachte dieren is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook erg ongezond, zo blijkt uit toxicologisch onderzoek. Het is dan ook onaanvaardbaar dat in onze Vlaams-Brusselse scholen halalvoedsel geserveerd wordt aan de...
Moslimextremisten in Vlaams Gemeenschapscentrum (VGC)

Moslimextremisten in Vlaams Gemeenschapscentrum (VGC)

Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de aanwezigheid van moslimfundamentalisten in GC Pianofabriek De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): De...