#SihameGate: Vlaams Belang Brussel wil audit van toekenningsprocedure subsidies

30 mrt 2021 | Nieuws

In het schandaal en onderzoek rond het vermeend subsidiegebruik door Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) komen steeds meer elementen naar boven. Zo bleek de liberale tevens in Brussel actief met haar netwerk aan gesubsidieerde projecten. Het Vlaams Belang wil dan ook dat de Brusselse overheden niet wachten op het bovendrijven van een zoveelste schandaal, maar dat men nu reeds werk laat maken van een audit van de geldende subsidies en toekenningsmechanismen. De partij laat weten dat het hiervoor de nodige initiatieven nemen.

Het laatste is over #sihamegate, zoals het schandaal reeds wordt genoemd, nog niet gezegd. In de gelekte dossiers wordt duidelijk dat er heel wat onregelmatigheden en mogelijke fraude zou hebben plaatsgevonden in het Antwerpse. Maar ook in Brussel was El Kaouakibiactief met haar netwerk en gesubsidieerde projecten. Het valt niet uit te sluiten dat er de komende dagen nog meer naar boven zal komen. 

Focus op ‘zieke politieke subsidiecultuur’: “Er zijn slechtbedoelende fraudeurs, maar ook slechte subsidies en structuren waarvan de fraudeurs maar al te graag en te gemakkelijk misbruik van maken”

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter Vlaams Belang Brussel

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat er nu actie moet ondernomen worden in Brussel. “De fraude waarvan mevrouw El Kaouakibi wordt verdacht is slechts één zijde van het verhaal”, aldus Brussels Vlaams Belang-voorzitter en senator Bob De Brabandere. “De andere zijde is die van het maar al te gul en kritiekloos toekennen van belastinggeld aan weinig transparante projecten. We moeten het in dit land zéér dringend eens hebben over de kerntaken van onze overheid én over de doorgeslagen subsidiecultuur, op alle niveaus. Daarom bepleiten wij een onmiddellijke audit van het intern controlemechanisme op het toekennen van subsidies, zowel op het niveau van de VGC als van de Brusselse regering.”

Fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) treedt hem bij. “Ik heb al dikwijls gepleit voor een doorlichting van de subsidies die de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering gul toekennen en ik zal dat nu opnieuw doen”, zo klinkt het bij Lootens-Stael vastberaden. “We moeten niet iedereen in de sector gaan criminaliseren, want ongetwijfeld zitten er wel goedgemeende initiatieven tussen. Maar de zaak El Kaouakibi heeft ruimschoots aangetoond dat er ook actoren zijn met slechte bedoelingen, die te weinig worden verhinderd.”

Lootens-Stael zal daarom initiatieven nemen om een onafhankelijke audit van de huidige subsidieprocedures op te starten. Dit zowel in het Brussels Parlement als het VGC. “Brussel heeft al geen al te beste reputatie op het vlak van corruptie en onkoosjere subsidies”, besluit de fractieleider. “Dit is een uitgelezen kans om hier voor eens en voor altijd komaf mee te maken.”

⬛