Alweer anti-politiegeweld in Etterbeek: “Stop geboefte”

Alweer anti-politiegeweld in Etterbeek: “Stop geboefte”

Alweer anti-politiegeweld in Etterbeek: “Stop geboefte” Het Vlaams Belang eist nultolerantie en kordaat snelrecht ten aanzien van elke geweldenaar die agenten aanvalt. “Er moet een een gecoördineerd en efficiënt optreden tegen de gewelddaden jegens politie”, vindt...