Taaladviezen Nederlandse Taalunie: “pure woke waanzin”

24 aug 2022 | Nieuws

De Nederlandse Taalunie heeft afgelopen dinsdag nieuwe adviezen gepubliceerd over zogenaamd genderbewust taalgebruik. “Dit is een zoveelste voorbeeld van de drammerigheid van de woke genderideologie”, zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. “Ik raad iedereen aan om dit soort belachelijke adviezen naast zich neer te leggen en in het dagelijks taalgebruik zonder schaamte gewoon hij en zij te blijven gebruiken. Onze mooie Nederlandse taal dient om te communiceren, niet om de woke-activisten ter wille te zijn en de politiek correcte genderwaanzin te faciliteren.

“‘Genderbewust taalgebruik’ is taalgebruik waarin zowel vrouwen, mannen als non-binaire personen zich kunnen herkennen, waarin niemand uitgesloten wordt, en waarin niet één gender of sekse dominant is. Het gaat over het vermijden van woorden die als discriminerend, denigrerend of vooringenomen kunnen worden ervaren doordat ze impliceren dat één bepaald gender of één bepaalde sekse de norm is.” Zo staat het in het persbericht dat de Nederlandse Taalunie afgelopen dinsdag uitstuurde naar aanleiding van de publicatie van de algemene adviestekst‘Taal en gender’. In de praktijk gaat het om woorden zoals ‘hij’ en ‘zij’ die blijkbaar moeten worden gemeden of niet volstaan. In het advies worden niet alleen allerlei gendergerelateerde termen uitgelegd, er worden ook concrete adviezen gegeven om ‘genderbewust’ te schrijven of te spreken. Het Vlaams Belang vindt dat dit soort taalmanipulatie doet denken aan ‘Newspeak’, een totalitair concept uit 1984 van George Orwell waarbij taal wordt misbruikt voor politieke doeleinden.

“Het lijkt erop dat ook de Nederlandse Taalunie helemaal doorgedraaid is en meeholt in de woke-waanzin”

“Zo wordt aanbevolen om over ‘politiepersoon’ te spreken in plaats van over ‘politieagent’, en om ‘die’ en ‘hen’ te gebruiken bij zogenaamde non-binaire personen”, zegt van Rooy, die als Vlaams Volksvertegenwoordiger lid is van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie. “Deze adviestekst loopt over van de genderwaanzin, die onze taal en cultuur vergiftigt. Zo vindt de Taalunie ook dat in onze taal mannelijke vormen te vaak de overhand hebben en dat daar tegenin moet worden gegaan.”

Eerder dit jaar lanceerde de federale overheid nog een handleiding ‘genderinclusief schrijven’. “Dat een groenlinkse activiste als Petra De Sutter (Groen) dit soort genderwaanzin propageert, verbaast het Vlaams Belang niet”, aldus van Rooy. “Maar dat nu ook de Nederlandse Taalunie hieraan ten prooi is gevallen, toont hoe een kleine links-activistische minderheid de toon zet en wordt gevolgd door laffe, politiek correcte fellow-travellers. Ik roep dan ook iedereen op om dit een halt toe te roepen en niet mee te doen met deze taalkundige onzin. Onze mooie Nederlandse taal dient om te communiceren, niet om de woke-activisten ter wille te zijn en de politiek correcte genderwaanzin te faciliteren.“

Van Rooy zal de Taalunie hierover zo snel mogelijk op de rooster leggen in de betreffende interparlementaire commissie.