“Slechts kordaat terugkeerbeleid kan hongerstakingen doen verdwijnen”

13 dec 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang volgt CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wanneer deze stelt dat hongerstakingen niet mogen leiden tot meer slaagkansen voor regularisatie. “Het is incorrect en gewoonweg inhumaan om hongerstakers een andere behandeling te geven”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Maar een gelijke behandeling is onvoldoende om nieuwe hongerstakingen te vermijden. Daarvoor moet eindelijk ook ingezet worden op een kordaat terugkeerbeleid.”

De Brusselse Begijnhofkerk was deze zomer maandenlang het toneel van een hongerstaking. De 475 illegalen beëindigden er hun actie pas nadat Mahdi beloofd had om bepaalde richtlijnen in overweging te nemen voor de behandeling van hun individuele verzoeken. “Sommige mensen horen blijkbaar alleen wat ze graag horen en vele hongerstakers interpreteerden dit maar al te graag als een belofte tot collectieve regularisatie”, aldus Van Langenhove. “Gelukkig ten onrechte, want veel van die regularisatieverzoeken zijn ondertussen afgewezen.” 

“Toegeven aan chantage zoals in de Begijnhofkerk is vragen om nieuwe hongerstakingen“

Dries Van Langenhove

Kamerlid, Vlaams Belang

“Het stemt ons positief dat de staatssecretaris afgelopen vrijdag in de commissie Binnenlandse Zaken stelde dat hij hongerstakers niet anders wil behandelen”, vervolgt Van Langenhove. “En daarnaast is het ook positief dat hij de NGO’s en andere oproerkraaiers die deze zomer omwille van hun eigen linkse agenda mensenlevens op het spel hebben gezet, heeft terechtgewezen. Helaas liet Mahdi wel na om ook zijn rode en groene coalitiepartners, die nog steeds dromen van een collectieve regularisatie, terug te fluiten.”

“Het bewust overtreden van wettelijke bepalingen mag nooit beloond worden. Illegaal verblijf in dit land en het naast zich neerleggen van uitwijzingsbevelen mag dus ook niet beloond worden met een verblijfsvergunning”, besluit Van Langenhove. “Indien Mahdi werkelijk geen herhaling van de hongerstaking wil, moet hij niet alleen duidelijk maken dat hongerstakers geen voorkeursbehandeling hoeven te verwachten, maar moet hij nu ook eindelijk werk maken van een kordaat terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde illegalen.”