Relatie CEO NMBS en politiek totaal verzuurd

01 apr 2021 | Nieuws

Voor het Vlaams Belang stond het in de sterren geschreven dat het doen naleven van de genomen maatregelen op de treinen zou mislukken. “Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en de CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, slagen er niet in om eendrachtig en effectief treinbeleid richting kust te organiseren”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). Nadat beiden nog maar pas een openlijk conflict uitvochten over de sluiting van de loketten in 44 NMBS -stations, vliegen ze elkaar vandaag opnieuw in de haren.

Opnieuw haalt de CEO van de NMBS middels een brief keihard uit naar Gilkinet. Aanleiding zijn deze keer de genomen beslissingen inzake de organisatie van het treinvervoer naar de kust tijdens de komende Paasvakantie. De CEO stelt dat de uitvoeringen van de federale beslissingen de NMBS in een situatie brengen die, zonder andere dringende en bindende maatregelen van de overheid, onbeheersbaar dreigen te worden. “Ze verwijst onder meer naar de onbegrijpelijke raammaatregel waarbij reizigers op weg naar de kust verplicht worden aan het raam plaats te nemen”, aldus Troosters. “En ze dreigt het treinverkeer richting de kust desnoods volledig stil te leggen. Maar Gilkinet houdt echter halsstarrig vast aan de naleving van de afspraken die gemaakt werden.”

“Gilkinet wil van geen wijken weten, terwijl hij steeds prat gaat op zijn constructief overleg en samenwerking met de NMBS”

Frank Troosters

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Kustburgemeesters die dreigen NMBS-stations te sluiten, een Gouverneur die de Ecolo-minister wil dagvaarden, een gemaakt akkoord dat niet na te leven valt, en tot slot een nieuwe publieke uithaal middels een brief door de CEO van een overheidsbedrijf naar de bevoegde Minister… “De chaos situeert zich niet alleen in de stations of in de treinen”, aldus nog Troosters, “maar het staat vast dat de treinreiziger het slachtoffer is van de bestuurlijke chaos.

“De minister werd nu op korte tijd twee keer in zijn groene hemd gezet en zijn gezag wordt volledig ondermijnd door de publiek uithalen van de NMBS-CEO”, besluit Troosters, die zich vragen stelt over het verder functioneren van minister Gilkinet. “Op welke wijze beide kemphanen in de toekomst nog eendrachtig het treinbeleid vorm zullen kunnen geven op een geloofwaardige wijze is niet duidelijk. Gemaakte afspraken worden steeds weer niet nageleefd, wederzijdse verwijten vliegen in het rond… Stof genoeg om de minister opnieuw ter verantwoording te roepen.”

⬛