Politiehoorzittingen Brussel: “Politiek moet politie steunen, niet ondermijnen”, zegt VB

29 sep 2020 | Persberichten

In het Brussels Parlement starten hoorzittingen over de verhoudingen tussen politie en burger. Er tekenen zich twee kampen af. Het Vlaams Belang beschuldigt linkse partijen ervan met ongenuanceerde kritiek de drugsclans en andere criminelen in de kaart te spelen. 

Afgelopen jaar is de druk op de politie in Brussel sterk toegenomen door dikwijls druggerelateerd geweld. Een hele reeks zware incidenten stapelde zich op. Daarbovenop kwamen nog de coronamaatregelen met een hele reeks tegenstrijdige instructies van bovenaf, ook om sommige wijken te ontzien. Toen een vluchtende jongeman zich bij een inhaalmaneuver te pletter reed op een politievoertuig en daar zware rellen op volgden, meenden sommige politici de politie met de vinger te moeten wijzen. Vooral minister Pascal Smet (One Brussels-sp.a) viel als regeringslid op met een pleidooi voor begrip voor de relschoppers.

De politie voelt zich geviseerd. Het Vlaams Belang startte een petitiecampagne ‘#iksteundebrusselsepolitie’ die bijna 20.000 handtekeningen ophaalde. De linkse partijen wilden hierna in het Brussels parlement een reeks hoorzittingen die de “moeilijke relaties tussen politie en bewoners in sommige wijken” moet duiden. Vandaag worden de eerste sprekers gehoord en komen ook de politievakbonden aan bod.

Lootens-Stael (VB): Linkse partijen beschuldigen politie Brussel onterecht van structureel racisme”

“Linkse partijen zullen in een onderling opbod proberen hun kiespubliek naar de mond te praten en willen dat de politie zich nog meer terugtrekt uit bepaalde moeilijke wijken”, oppert Brussels fractievoorzitter van het Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael. “Zij zullen daarvoor het wapen van het zogenaamde ‘etnisch profileren’ inzetten en misbruiken. Ze beschuldigen de politie ervan jongeren van allochtone afkomst te viseren en door onnodige controles te provoceren. Nochtans duiden de cijfers er wel op dat niet bejaarde oma’s de steunpilaren van de drugshandel zijn… Er is geen enkele reden om politiemensen van structureel racisme te verdenken of te beschuldigen, de feiten zijn gewoon wat ze zijn.

“We zien het laatste half jaar een duidelijke stijging van het geweld in bepaalde wijken”, benadrukt ook Brussels Vlaams Belang-voorzitter, senator Bob De Brabandere. De federale gerechtelijke politie stelt duidelijk dat deze wijken gecontroleerd worden door drugsclans en steunt onze analyseMen wil de politie zo veel mogelijk uit deze wijken houden. Sommige politici laten zich door hun ongenuanceerde uitlatingen voor de kar van de drugsclans spannen. Dat kan niet door de beugel.”