Pensioendeal: “Hardwerkende Vlaming blijft na loopbaan in kou staan”

19 jul 2022 | Nieuws

Na herhaalde pogingen is Paars-groen tot een mini-pensioencompromis gekomen, waar de meteen de eigen partijvoorzitters ontevreden over zijn. “Deze pensioendeal is een symptoom voor Vivaldi: men doet alsof men oplossingen vindt, maar ze geloven er zelf niet in. Ze schuiven de pensioenfactuur voor zich uit door een gebrek aan samenhang, gebrek aan visie en gebrek aan leiderschap. reageert Tom Van Grieken. Het Vlaams Belang wil haalbare, betaalbare en rechtvaardige pensioenen want de Vlamingen werken keihard, betalen keiveel belastingen en krijgen daar te weinig voor terug. We verdienen een zorgeloze oude dag na een leven lang werken. Daarom pleit Vlaams Belang voor een minimumpensioen van 1.650 euro netto voor iedereen met een volledige loopbaan van 66.000 gewerkte uren of 40 jaar arbeid.

De voorwaarden tot het bekomen van het minimumpensioen worden nu vastgelegd op 20 jaar werken (minimaal 4/5de tewerkstelling), maar die maatregel is pas geldig voor wie de leeftijd van 53 jaar heeft bereikt in 2024. “Een grondige hervorming om te geven wat de Vlaming verdient, blijft dus uit”, reageert Van Grieken. “De Vlaming moet heel zijn leven keihard werken en keiveel belastingen betalen en op het einde van zijn of haar loopbaan krijgt men een pover pensioen. Deze regering verandert daar weinig aan en doet al helemaal niets aan de intrinsieke onduurzaam- en onbetaalbaarheid van het Belgisch stelsel. Voor een bejaarde die met een gemiddeld pensioen nu zijn of haar peperdure huur, gas, stroom, water moeten betalen met winkelkarren die een arm en een been kosten, is dit akkoord geen enkele geruststelling.” 

“Pensioendeal gaat hete hangijzers uit de weg en geeft Vlamingen in hun oude dag geen houvast”

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang

“Wanneer onze ouderen worstelen met rusthuisfacturen die meer bedragen dan hun pensioen en winkelkarretjes die steeds kleiner worden voor hetzelfde geld, is de PS vooral bezig geweest met hun electoraat met vele langdurig werklozen te beschermen”, aldus nog Van Grieken. “Paars-groen probeert op deze manier de schijn op te houden dat ze in staat zijn om tot akkoorden te komen maar, dit non-akkoord toont net de impotentie aan van de regering. De houdbaarheid van het pensioenstelsel is op lange termijn niet gegarandeerd met dit akkoord, maar is ‘window dressing’.

Ook de pensioenbonus ligt in deze pensioendeal nog niet vast. “Er is een akkoordje dat het zou gaan om een extra netto pensioen van 300 à 500 euro per gewerkt jaar, maar daar moeten ze nog verder over onderhandelen”, vervolgt Van Grieken. “Bovendien moet deze maatregel nog berekend worden zodat ook daar in het najaar nog veel ruzie over gemaakt zal worden. De Vlaming wordt als citroen uitgeperst, maar krijgt enkel gelanterfanter door de regering en een oneerlijk pensioen terug.”

Het Vlaams Belang wil een gegarandeerd pensioen van 1.650 euro na een carrière van 66.000 gewerkte uren of 40 jaar. Welke arbeid daarbij gepresteerd wordt, is irrelevant. Of men nu zelfstandige, ambtenaar of werknemer is, of een combinatie van deze stelsels, de gepresteerde arbeid telt en moet dus op termijn uitmonden in een gelijk pensioen. “Er moet rekening worden gehouden met de gepresteerde arbeid en niet zozeer met een pensioenleeftijd”, besluit Van Grieken. “Wie vroeger startte met werken moet vroeger op pensioen kunnen gaan. Net zoals we loon naar werken willen, willen we een eerlijk pensioen na een leven lang hard werken. Om dit te realiseren moeten we de sociale zekerheid splitsen, want het Belgisch systeem loopt helemaal vast. Vlaamse pensioenen zijn haalbare, betaalbare en rechtvaardige pensioenen.”