”Parking.brussels heeft nood aan taalplan zodat Taalwet wordt nageleefd”

11 mei 2022 | Nieuws

“De aanhoudende taalproblemen bij parking.brussels waarbij klanten niet geholpen worden in het Nederlands maken een krachtdadig ingrijpen van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) dringend noodzakelijk”, aldus fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Dominiek Lootens-Stael. “Ik pleit voor het inschakelen van een taalplan dat er voor moet zorgen dat de wet wordt toegepast en dat bijgevolg Nederlandstaligen van buiten en uit Brussel in het Nederlands bediend worden!” Aanleiding voor het voorstel is het feit dat het nieuwe parkeerbeleid van de stad Brussel op de website van parking.brussels geen Nederlandstalige straatnamen herkent en er ook geen Nederlandstalige vouchers beschikbaar zijn.

De inwoners van Brussel-Stad vonden begin mei een infofolder in hun brievenbus waarin het nieuwe parkeerreglement wordt uitgelegd. In die infofolder verwijst de stad naar een website van parking.brussels, waar Brusselaars gratis parkeervouchers mogen aanvragen. De website aanvaardt echter enkel Franstalige straatnamen. Wie zijn straatnaam in het Nederlands invoert, krijgt een foutmelding. Maar het blijkt ook dat Nederlandstalige vouchers eenvoudigweg niet te verkrijgen zijn.

“De taalproblemen bij parking.brussels zijn een voortdurende ergernis die in het parlement al meermaals is besproken maar blijft opduiken. Zowel vanuit Brussel als de rest van Vlaanderen komen voortdurend klachten bij mij aan over het absolute gebrek aan communicatie in het Nederlands”, aldus Lootens-Stael. “Minister Van den Brandt heeft meermaals beloofd via aanwervingen het communicatieprobleem aan te pakken. Volgens mij is er meer nodig. De gewestelijke dienst parking.brussels moet op haar verantwoordelijkheden worden gewezen en er moet een plan worden opgesteld met de aanduiding van verantwoordelijken die duidelijke doelstellingen krijgen om de wettelijke taalverplichtingen op elk vlak na te komen.”

Volgens het Vlaams Belang moet er een klantvriendelijk beleid worden ontwikkeld dat in de eerste plaats de tweetaligheid moet waarborgen, maar waar ook een klantvriendelijk beleid wordt gevoerd tegen anderstalige gasten in het stadsgewest. Lootens-Stael laat ook weten dat hij de minister zal ondervragen en ook een klacht zal laten neerleggen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) wegens het overtreden van de taalwetten.