Pano rond Brussels afvalbeleid bevestigt analyse Vlaams Belang

18 okt 2022 | Nieuws

“Het falend netheidsbeleid in het multiculturele Brussel is een oud zeer dat ook het huidige bestuur niet onder controle krijgt, reageert Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) op de Pano-uitzending van woensdagavond. “Voor het personeel op het terrein is het dweilen met de kraan open, maar de diensten worden slecht geleid. Het gewestelijk agentschap Net.Brussel kreeg recent nog een slecht auditrapport. De machtsstrijd tussen socialisten en groenen verhindert een ingrijpende herstructurering. Maar bovenal staan deze linkse coalitiepartijen op de rem voor een harde aanpak en dit omwille van electorale redenen.” Lootens-Stael wijst in deze context op de “de socioculturele kenmerken van een groot deel van de multiculturele Brusselse bevolking”. De Vlaams Belang-kopman pleit dan ook voor hogere boetes en pakkansen door camerabewaking.

De cijfers die in de uitzending naar voor worden gebracht zijn hallucinant. In de gemeente Schaarbeek haalt men elke dag 19 ton illegaal afval op. In Anderlecht is dat 18 ton per dag, en dat voor gemeenten van om en bij de 125.000 inwoners. In Brussel-Stad wordt dan weer elk jaar 2500 ton aan illegaal afval opgehaald. In rijkere gemeenten als Ukkel met 85.000 inwoners gaat het om amper twee ton per dag. 

Vlaams Belang bepleit harde aanpak vervuilers plus hervorming afvalorganisaties

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Het grote verschil tussen de gemeenten en wijken is opmerkelijk”, analyseert Lootens-Stael. “Het is duidelijk dat de grootste overlast zich concentreert in de meest multiculturele buurten waar het ontbreekt aan sociale samenhang en controle. En hoe reageren de stad Brussel en het Gewest op deze groeiende schandvlek? Niet door de vuilnisdiensten beter te besturen. Niet door de daders keihard aan te pakken. Maar door al het sluikstorten te aanvaarden en weg te laten halen door extra ophaaldiensten. Wie in een modale Vlaamse straat een zak sluikstort op straat gooit, krijgt een boete. Wie dat doet in Anderlecht, krijgt gratis extra ophaaldiensten.”

Volgens het Vlaams Belang moet het geweer dan ook radicaal van schouder veranderd worden. “De ingezette middelen en mensen moeten beter georganiseerd worden door onder meer het auditrapport van Net.Brussel te volgen”, aldus Lootens-Stael. “Het sluitstuk van het probleem ligt echter bij de aanpak van de daders. De huidige boetesommen moeten worden verdrievoudigd en de pakkans moet hoger door camera’s en patrouilles nabij risicoplaatsen. Tot slot moet eindelijk rekening gehouden worden met de socio-culturele context. Binnen veel bevolkingsgroepen worden onze (afval)regels niet gerespecteerd en heersen asociale attitudes ten aanzien van de overheid en de medeburgers. Sensibilisering is hier op zijn plaats.”

Maron schiet te kort

Leefmilieuminister Alain Maron (Ecolo) wijst in de uitzending op de investeringen en op zijn plan ‘CleanBrussels’, maar Lootens-Stael is niet overtuigd: “Beter georganiseerde en snellere opkuis van de zwarte punten, meer vuilbakken, meer recyclageparken… We stellen het reeds tientallen jaren voor, leuk dat men ons eindelijk wil volgen. Maar zoals de buurtbewoners in de uitzending duidelijk aangeven, is gebrek aan burgerzin en een stevige dosis egoïsme in veel gevallen het grote probleem; een duidelijk samenlevingsprobleem dus. En dat probleem durft Maron niet benoemen.”

“Het wordt tijd voor een wijkgerichte aanpak rekening houdend met de socioculturele context waarbij bewoners op hun plichten worden gewezen”, besluit Lootens-Stael. “Een netheidsbeleid dat kort op de bal speelt. Oplossingsgericht, preventief, maar zeker ook repressief!”