Onveiligheid Brussel: Vlaams Belang eist ontslag Rudi Vervoort (PS)

04 sep 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang keek met verbijstering naar de reportage van Terzake over de situatie in de wijken rond het Brusselse Noordstation. De partij vindt het de druppel die de emmer doet overlopen en eist het ontslag van minister-president Vervoort (PS). “Iemand die de situatie zo ver laat komen, geeft niet om deze stad en haar inwoners en is niet geschikt om er nog het gezicht van te zijn,” klinkt het. Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, wil eerstdaags een motie van wantrouwen indienen waarin hij het ontslag van Vervoort vraagt en roept de andere partijen op deze mee te ondertekenen.

De veiligheidssituatie in het Brusselse Zuidstation beroert al heel de zomer de gemoederen. Niet alleen in Brussel zelf, maar over heel het land. Nu het actualiteitsprogramma Terzake een reportage wijdde aan de situatie in Brussel Noord, is nogmaals duidelijk geworden dat de situatie zich lang niet alleen tot het Zuidstation beperkt.

Bob De Brabandere, voorzitter Vlaams Belang Brussel: “Niet alleen de stations, maar heler wijken in de hoofdstad zijn verworden tot een soort Far West, waar burgers blijkbaar verplicht zijn om zich, om hun eigen veiligheid te garanderen, gewapend op straat te begeven. Een totaal falen van het beleid, vooral omdat men al lang weet heeft van deze situatie. Niet alleen het Vlaams Belang, maar diverse bronnen uit politiekringen, juridische topfunctionarissen en tal van buurtcomités waarschuwen al jaar en dag voor deze totale ontsporing. En er gebeurde niets.”

Het Vlaams Belang richt in het bijzonder de pijlen op minister-president Rudi Vervoort (PS). De partij verwijt hem en de hele Brusselse regering nalatigheid. “Wie dit zo ver laat komen, geeft niet om onze stad en zijn inwoners en is niet geschikt om er nog het gezicht van te zijn.” aldus De Brabandere.

Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement, sluit zich daarbij aan en vraagt dat Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering en bevoegd voor veiligheid, zijn falen erkent en ontslag neemt. “De Brusselse regering en in het bijzonder de minister-president, blonken de afgelopen jaren uit in afwezigheid. Dat de situatie, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, zo ver is kunnen komen is een slag in het gezicht van élke Brusselaar,” klinkt het. 

Lootens zal eerstdaags een motie van wantrouwen indienen tegen Vervoort waarin hij vraagt om zijn ontslag. Hij roept de andere partijen op om deze mee te ondertekenen, zodat deze in het parlement kan behandeld worden. “Het is het enige juiste signaal dat nog kan gegeven worden. De Brusselaars verdienen ander en beter en moeten daarvoor niet op de verkiezingen wachten. Er is genoeg tijd verloren.” aldus Lootens-Stael.