Ontruiming Paleizenstraat verloopt even chaotisch als asielbeleid

16 feb 2023 | Nieuws

Vandaag vond de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek waar een duizendtal asielzoekers en illegalen verbleven, plaats. In de ochtend werd in het pand een overleden man aangetroffen en de verdere ontruiming verliep erg chaotisch. “Dit kraakpand staat symbool voor het failliet van het asielbeleid in dit land”, zegt Vlaams Belang fractieleider in de Kamer Barbara Pas. “Ook de ontruiming verloopt even chaotisch als het beleid zelf.”

In het kraakpand verblijven al geruime tijd een 900 à 1.000 personen. Ze leven er in onmenselijke omstandigheden en ziektes tieren er welig door de slechte hygiënische omstandigheden. Er vonden ook al heel wat incidenten plaats in het pand. Zo waren er verschillende vecht- en steekpartijen en werd er brand gesticht. Politie en veiligheidsdiensten gaven te kennen dat ze het pand zelfs niet meer wouden betreden uit vrees voor hun fysieke integriteit. Deze ochtend werd een Marokkaanse man dood aangetroffen, waarschijnlijk na een overdosis drugs. De man was onwettig aanwezig in het land en had eerder al een inreisverbod gekregen voor drugsfeiten.

“Het kraakpand in de Paleizenstraat staat symbool voor het failliet van het asielbeleid in dit land”, zegt Pas. “Het is een verschrikkelijk gevolg van het gebrek aan een degelijk asielbeleid. Er worden eenvoudigweg geen maatregelen genomen om de instroom in te dammen. Bovendien is het veelzeggend dat de man die jammer genoeg vanmorgen om het leven kwam eigenlijk zelfs niet in het land mocht zijn.” Vorig jaar dienden maar liefst 36.871 personen een asielaanvraag in. Het hoogste cijfer sinds de historische dijkbreuk van 2015. Het budget voor asielopvang voor 2023 werd dan ook opgetrokken tot meer dan 703 miljoen euro.

Asielzoekers werden weggeleid door de politie terwijl de leuze ‘fuck you Belgium’ gescandeerd werd

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

De ontruiming van het pand vandaag verliep erg chaotisch. De Paleizenstraat werd grotendeels afgezet door de politie en er was een waterkanon aanwezig. Twee bussen brachten de oorspronkelijke bewoners van het kraakpand weg, maar een grote groep anderen bleven achter op straat. “Het gaat waarschijnlijk grotendeels om asielzoekers van elders die ook een nieuwe opvangplaats willen”, aldus Pas. Ze werden weggeleid door de politie terwijl de leuze ‘fuck you Belgium’ gescandeerd werd. Er werden ook zo’n 163 alleenstaande mannen naar een IBIS-hotel in Ruisbroek gebracht. “Tegen alle beloftes in dat ze niet in hotels zouden opgevangen worden.”

De Vlaams Belang-fractieleider vreest dat het niet de laatste keer zal zijn dat we geconfronteerd worden met de beelden van vandaag. “Zolang er geen radicale ommezwaai wordt gemaakt in het beleid, zullen we met deze onmenselijke omstandigheden blijven geconfronteerd worden”, besluit ze. “Deze ontruiming is alvast even chaotisch als het asielbeleid zelf.”