“Misbruik van middelen door Beliris moet stoppen”

04 jun 2021 | Nieuws

Op een persconferentie heeft de federale minister belast met Beliris, Karine Lalieux (PS) aangekondigd dat Beliris de komende vier jaar voor 845 miljoen euro aan projecten zal verwezenlijken. “68 miljoen euro zal besteed worden aan nieuwe sociale huisvesting. Weer een onverholen transfer uit Vlaanderen”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang).

“Beliris is een samenwerking tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de invloed en uitstraling van Brussel, als hoofdstad en internationale stad, te ontwikkelen”, aldus De Spiegeleer. “Hierbij stroomt elk jaar meer dan 125 miljoen euro van het federaal belastinggeld naar Beliris.” 

“Het Vlaams Belang verzet zich tegen dit Belgicistisch concept van Beliris”

Pieter De Spiegeleer

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Het enige argument ter verdediging van deze transfers naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestond eruit, dat het overgrote deel van de werken werd uitgevoerd door Vlaamse ondernemers”, stelt Kamerlid Pieter De Spiegeleer. “Maar dat is volledig naast de kwestie, want wij hekelen diverse doelen waar deze financiële middelen aan besteed worden, niet wie de werken uitvoert. De Vlaming is sowieso ondernemender.”

Naast de miljoenentransfers die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds ontvangt van de federale overheid, zal Beliris de komende 4 jaar werken aan 800 extra sociale woningen, bovenop de 1.663 reeds bestaande woningen. “En dit uiteraard opnieuw met belastinggeld van de Vlaming”, aldus nog De Spiegeleer. “Deze sociale woningen bevinden zich niet enkel in onze hoofdstad, maar in het volledig Brussels Hoofdstedelijk Gewest – een onverholen transfer dus.”

“Het is al langer geweten dat de Belgicistische systeempartijen, de PS op kop, creatief omspringen met de geografische definiëring van Brussel”, besluit De Spiegeleer. “Dit flagrant misbruik van de middelen om bijvoorbeeld sociale woningen, zwembaden, kinderdagverblijven en dies meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bouwen, moet dan ook onmiddellijk stoppen. Ieder moet zijn eigen rekening maken.”

⬛