Migratiewetboek de Moor is verkiezingsstunt en maat voor niks

10 jan 2024 | Nieuws

Het ‘migratiewetboek’ van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) dat vandaag werd gepresenteerd aan de pers is volgens het Vlaams Belang een maat voor niks. Volgens de partij zal de wetgeving sowieso niet meer goedgekeurd worden voor het eind van deze legislatuur en wordt de migratiewetgeving allesbehalve voldoende aangescherpt. “Dit is de mensen een rad voor de ogen draaien een paar maand voor de verkiezingen”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “De Moor geeft zelf toe dat het niet goedgekeurd meer zal geraken en weigert te spreken over echte verstrengingen.”

Zoals eerder aangekondigd stelde de Moor vandaag haar migratiewetboek voor aan de pers. Het Vlaams Belang uitte gisteren al hevige kritiek op die werkwijze. “Het document werd niet voorgelegd aan het parlement en zelfs nog niet afgeklopt binnen de regering”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. “Het zegt genoeg over de bedoeling van dit migratiewetboek: het is er niet om de migratieregels te veranderen, maar een pure verkiezingsstunt.”

Een strenger migratiebeleid is voor Vlaanderen levensnoodzakelijk, maar De Moor reduceert de hervorming van de migratiewetgeving tot een goedkope verkiezingsstunt

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Volgens het Vlaams Belang komt het migratiewetboek ook allesbehalve tegemoet aan de vraag van de bevolking naar minder migratie. Er komen volgens de Moor een aantal antimisbruikbepalingen en er zal werk gemaakt worden van efficiëntere procedures. “De essentie van het failliete migratiebeleid wordt op geen enkele manier aangepast”, reageert Van Grieken. “Op geen enkele manier zal dit de ongebreidelde instroom tegengaan. Gezinshereniging wordt niet verstrengd en het uitwijzingsbeleid niet verbeterd. Het zou er nog aan ontbreken dat we misbruik tegen proberen gaan, maar zelfs de manier waarop men dat wil realiseren is een doekje voor het bloeden.”

“Een strenger migratiebeleid is voor Vlaanderen levensnoodzakelijk, maar de Moor reduceert de hervorming van de migratiewetgeving tot een goedkope verkiezingsstunt”, besluit Van Grieken. “Op geen enkele manier legt ze de wil aan de dag om iets te doen aan de ongebreidelde instroom naar ons land. Ze doet zelfs niet alsof ze haar beperkt aantal nieuwe antimisbruikmaatregelen verwezenlijkt zal krijgen. Ze toont op die manier een totaal gebrek aan respect voor het belang van haar beleidsdomein en voor de kiezer.”