“Makke Mahdi: terugkeercijfers kelderen, asielaanvragen pieken”

15 dec 2020 | Nieuws

Zoals uit de nieuwste officiële cijfers blijkt, steeg het aantal eerste asielaanvragen in nauwelijks twee maanden met zowat 22 procent. De terugkeer van illegale vreemdelingen bevindt zich tegelijk op een historisch laag niveau”, constateert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “En nu neemt de instroom van nieuwe asielzoekers in deze tweede corona-lockdown nog significant toe. De stoere beloftes van makke Mahdi blijken even lek als onze grenzen.”

Voor het Vlaams Belang hoeft naar een verklaring voor deze gang van zaken niet ver gezocht te worden. “Zowel uit de algemene regeringsverklaring, als uit beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijkt duidelijk dat België het land van belofte blijft voor illegale immigranten.” 

“Makke Mahdi sluit zowat elk middel voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid uit en dat zendt een duidelijke boodschap uit naar de wereld: kom hier”

Dries Van Langenhove

Parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Dit land was, is en blijft een bijzonder aantrekkelijke bestemming voor gelukszoekers vanuit alle windstreken”, aldus nog Van Langenhove. Het Vlaams Belang wijst erop dat wie erin slaagt dit land te bereiken, hoe dan ook kan blijven. In het beste geval legaal – en dus gealimenteerd door de Vlaamse belastingbetaler – in het andere geval illegaal.

Dat het ook anders kan, toonde eerder een land zoals Denemarken aan. Het Scandinavische land, dat inzake asiel voor alle duidelijkheid aan dezelfde internationale regels gebonden is als België, zag vorig jaar het aantal asielaanvragen dalen tot het laagste peil in twintig jaar. “‘Minder instroom, meer uitstroom’ was de duidelijke boodschap van de Vlaamse kiezer”, besluit Van Langenhove. “Ze krijgen onder makke Mahdi net het omgekeerde.”

⬛