Loon Sihame El Kaoukibi moet worden beteugeld

15 sep 2021 | Nieuws

Schaamteloos en schandelijk. Anders kan de meest recente activiteit van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaoukibi (ex-Open Vld) niet genoemd worden. Zij diende onlangs een nieuw ‘ziektebriefje’ in zodat ze ook nu nog haar volledig loon kan blijven ontvangen. Dit terwijl nagenoeg iedereen beseft dat het hoogstwaarschijnlijk niet om een echte ziekte gaat. “Niet alleen moet het eenvoudiger worden om arbeidsgeneesheren te sturen naar langdurig zieke parlementsleden, ook moet de gehele regeling herzien worden”, vindt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Waarom geldt er een andere ziekteregeling voor parlementsleden dan voor gewone werknemers?”

De linkse El Kaoukibi – die verdacht wordt van grootschalige fraude en subsidiezwendel – blijft nog steeds zetelen in het Vlaams Parlement, ook al is ze al uit haar eigen partij gegooid. ‘Zetelen’ is echter veel gezegd, eerder blijft ze heel af en toe ziektebriefjes indienen. Zo blijft haar loon intact en lopend. Sinds oktober 2020 is de ex-liberale al zogezegd ziek, niettegenstaande ze in november 2020 een boek uitbracht en in de periode voor het schandaal rond haar persoon losbarstte, geregeld te zien was op sociale media – gezond en wel. 

“Waarom stuurt het Vlaams Parlement geen arbeidsgeneesheren naar El Kaoukibi?”

Chris Janssens

Fractievoorzitter Vlaams Parlement, Vlaams Belang

Het gaat hier haast zeker om een zoveelste fraude gepleegd door de voormalige lieveling van de Open Vld. Het moet veel eenvoudiger worden om langdurig zieke parlementsleden te controleren – net zoals dat kan met gewone werknemers”, reageert Janssens. Controleartsen, een tweede controle of enige tijdsbeperking van ziekteverlof zijn immers niet opgenomen in de ziektereglementering van dit parlement. Men kan zo dus heel af en toe een ziektebriefje indienen en een vol loon trekken voor de rest van het parlementair mandaat.

“Het is dan ook dringend nodig dat de ziekteregeling van parlementsleden wordt gelijkgesteld met die van alle andere werknemers in het land”, besluit Janssens. “Op die manier moeten parlementsleden hun afwezigheid bij ziekte verantwoorden aan de hand van ziektebriefjes die redelijk in de tijd beperkt zijn en met eenzelfde beperking van loon bij meer dan 30 dagen afwezigheid”.