“Illegalenindustrie is een jackpot voor tientallen VZW’s”

12 aug 2021 | Nieuws

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) geeft geld aan Europese landen voor de uitvoering van een programma dat gericht is op een ‘efficiënte omgang met migratiestromen’. “Dat is een verholen term voor het pamperbeleid dat Europa voert op dit vlak”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Ellen Samyn (Vlaams Belang). “België kreeg tussen 2014 en heden daarvoor 183 miljoen euro van de meer dan 3 miljard euro die de Europese Commissie hiervoor uittrok.”

Van deze 183 miljoen euro bleef bijna 150 miljoen euro federaal hangen terwijl Vlaanderen en Wallonië elk 16,6 miljoen euro toegestopt kregen. “Wat er met al dat geld uiteindelijk gebeurt, is hoogst onduidelijk”, aldus Samyn die hierover een schriftelijke vraag richtte aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Helaas was het antwoord even kort als teleurstellend. We werden er niet wijzer van.” 

“Er zitten bij wijze van spreken meer gesubsidieerde personeelsleden in VZW’s te werken in projecten rond vrijwillige terugkeer van illegalen dan het aantal illegalen die ze effectief terugsturen”

Ellen Samyn

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Ons belastinggeld gaat naar zomaar eventjes 280 verschillende projecten. Het gaat dus om een zoveelste subsidiecarrousel voor ‘bevriende’ vzw’s die uit de hand eten van paars-groen”, vervolgt Samyn. “Er zijn 35 projecten die zich zogezegd inzetten voor de terugkeer van illegalen. Maar gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 764 personen ‘vrijwillig’ teruggekeerd op naar schatting tussen de 100.000 tot 150.000 illegalen die in België verblijven. Er zitten dus allicht meer gesubsidieerde personeelsleden te werken in zo’n projecten dan het aantal illegalen die ze terugsturen.”

En uit het antwoord van Mahdi is duidelijk dat hij geen pottenkijkers wil in zijn budget. “Hij heeft zeven projecten lopen die als ‘special cases’ aangeduid worden en die 61 miljoen euro opsouperen”, aldus nog Samyn. “Maar wat die ‘special cases’ zijn, is onduidelijk. Geld gaat er alleszins genoeg naartoe. Er zou binnen de FOD Binnenlandse Zaken een speciale dienst opgericht zijn om die subsidies op te volgen. Maar op een schriftelijke vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kwam vooralsnog geen antwoord.”

“Men gooit het geld over de balk door niet doortastend en kordaat op te treden”, besluit Samyn. “De illegalenindustrie is voor vele tientallen vzw’s een businessmodel waar paars-groen net als de vorige regering doodleuk in mee stapt. En ondertussen staan de grenzen van Europa steeds meer onder druk. Zolang dit pamperbeleid wordt gevoerd zullen ze massaal blijven komen.”

⬛