Groeiende onveiligheid op het spoor moet aangepakt worden

29 sep 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang vraagt met aandrang concrete maatregelen om de veiligheid bij het spoor te verhogen. “Het personeelsbestand bij Securail, de interne veiligheidsdienst van de NMBS, heeft een opvallende daling ondergaan”, zegt Kamerlid Frank Troosters, die hierover cijfers opvroeg. “Waar in 2019 nog 559 voltijdse equivalenten aan de slag waren bij Securail, waren er dat in 2020 nog maar 535. In April 2021 was dit aantal nog verder gedaald tot slechts 514.”

“Het logische gevolg hiervan is een opvallende daling van 21 procent in het aantal treinen die door Securail-personeel werden begeleid”, aldus Troosters. “In 2019 waren er dat nog 58.202, in 2020 nog slechts 46.132.” 

“Het spoor heeft een slagkrachtige en dus voldoende uitgebouwde veiligheidsdienst nodig”

Frank Troosters

Federaal parlementslid, Vlaams Belang

Daarnaast neemt het aantal feiten van agressie specifiek tegen Securail-personeel toe. “In 2019 werd er melding gemaakt van 86 incidenten, in 2020 liep dit cijfer op tot 191 agressiefeiten. En in april 2021 waren er al 110 meldingen”, vervolgt Troosters. “Terwijl vandalisme, agressie en geweld jegens NMBS-personeel en treinreizigers toeneemt – vandaag bereikte ons nog het bericht dat de trein tussen Dendermonde en Antwerpen om deze redenen moest worden stilgelegd – dalen dus de veiligheidsuitgaven en het Securail-personeelsbestand.”

“Het beleid van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) moet dringend over een andere boeg”, besluit Troosters, die hierover een voorstel van resolutie zal indienen in de commissie Mobiliteit. “Indien men het gebruik van het openbaar vervoer wil promoten, moet iedereen op een veilige manier kunnen reizen.”