“Geen uitstel meer voor hervorming partijfinanciering”

19 apr 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil de partijfinanciering halveren, en laakt het bewuste en moedwillige uitstelgedrag dat de andere partijen tentoonspreiden wanneer het over de eigen centen gaat. “Vandaag worden er weer eens hoorzittingen over georganiseerd in commissie Grondwet”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt. “Weer een hele dag palaveren dus, terwijl het expertenrapport al maanden klaar is. Er moet eindelijk tot een beslissing worden gekomen.”

“De meerderheidspartijen beslisten begin februari om zich nog maar eens te laten adviseren, zonder te weten door wie en waarover”, aldus De Vriendt. “En zo heeft Vivaldi de commissie Grondwet gedegradeerd tot een perpetuum mobile, een eeuwigdurend draaien van rondjes. Dit is een zoveelste hervorming waarover geen akkoord bestaat. Men wil uitstel om het uitstel en doet er alles aan om het regeerakkoord niet te hoeven uitvoeren.”

Geen enkele meerderheidspartij wil besparen op politiek

Joris De Vriendt

Kamerlid, Vlaams Belang

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de meerderheidspartijen absoluut niet willen besparen op de politiek. “Ze willen zichzelf graag in de media zo voordoen, maar ons voorstel om de dotaties te halveren wordt door iedereen zonder uitzondering weggestemd”, vervolgt De Vriendt. “Zelfs de alom opgevoerde heraut van de zogenaamde politieke vernieuwing, Kristof Calvo (Groen), wil in werkelijkheid geen enkele dotatievermindering. Hij wil het zelfs niet ontkoppelen van de index. Het is de man die na het mislopen van een ministerwedde met behoud van zijn parlementair loon ging mokken in Nederland er enkel om te doen dat zijn mini-partijtje evenveel geld zal blijven krijgen ongeacht het verkiezingsresultaat.”

Het Vlaams Belang aanvaardt geen verder uitblijven van de hervorming van de partijfinanciering. “De tijd van de goedkope excuses is echt voorbij”, besluit de Vriendt. “De inkomsten van de politieke partijen zijn door de automatische indexering naar recordhoogten gestegen. Dat valt niet uit te leggen in tijden waarin vele Vlamingen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.”