Federale politie kan facturen niet betalen

17 aug 2023 | Nieuws

De federale politie kan door financiële problemen miljoenen aan facturen niet betalen. “Deze dramatische toestand komt allesbehalve uit de lucht gevallen”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Als het om veiligheid gaat, steekt de Vivaldi-regering liever de kop in het zand. Deze malaise treft bovendien vooral de Vlaming.”

De onbetaalde facturen van de federale politie zijn de afgelopen maanden tot een alarmerend hoog niveau gegroeid. Een exact bedrag is niet gekend, maar het is duidelijk dat het om miljoenen euro’s gaat voor zaken zoals IT en energie. Als oorzaken wordt onder meer gewezen naar de stijgende energiekosten in de vaak verouderde gebouwen, de indexering van de lonen van de 13.000 personeelsleden en de noodzakelijke investeringen in digitalisering. Dat alles komt boven op de structurele onderfinanciering van de federale politie.

Nefast voor veiligheid Vlaming

Ortwin Depoortere

Kamerlid, Vlaams Belang

“Deze dramatische toestand komt allesbehalve uit de lucht gevallen”, zegt Depoortere. “Vorig jaar luidden verschillende instanties van de federale politie al de alarmbel. Het enige wat toen ondernomen werd, waren absurde maatregelen afkondigen om energie te besparen. Zo mochten politievoertuigen bijvoorbeeld niet sneller dan 100 kilometer per uur rijden op de snelweg wanneer er geen sprake was van operationele hoogdringendheid. ”Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zal de federale politie alle facturen betalen, ook al zijn er nu vertragingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe commissaris-generaal ad interim tegen september met mogelijke oplossingen komt.  

Het Vlaams Belang wou vorig jaar al een hoorzitting over de ‘catastrofale toestand’ bij de federale politie, maar dit werd toen van tafel geveegd. “Als het om veiligheid gaat, steekt de Vivaldi-regering liever de kop in het zand dan ook maar iets te ondernemen”, aldus Depoortere. “Niet alleen de politieagenten worden aan hun lot overgelaten, ook de noodkreten van ondersteunende diensten zoals de noodcentrales worden genegeerd. Door de communautaire scheeftrekking op vlak van financiering en het grotere personeelstekort in Vlaanderen zal deze malaise vooral de Vlaming treffen. Ik zal in elk geval minister Verlinden hier zo snel mogelijk over ondervragen.”