“Experten kunnen geen opiniemakers zijn”

02 apr 2021 | Nieuws

Voor het Vlaams Belang moeten de door de overheid aangestelde virologen en andere experten zich strikt aan hun job houden. “Als ze hun werk ernstig nemen hebben ze daar hun handen al vol mee”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Ik heb onze stelling duidelijk kenbaar gemaakt tijdens de bespreking van het voorontwerp van pandemiewet.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) beloofde het in overweging te nemen. Het Vlaams Belang hoopt dat ze haar woord houdt en dat de experten in de toekomst geen misbruik meer kunnen maken van hun positie.

“Wetenschappers en experten mogen er uiteraard een maatschappelijke en politieke mening op nahouden – de gedachten zijn gelukkig vrij”, aldus Pas. “Maar voor iemand die als expert verondersteld wordt er te zijn voor iedereen, is vooringenomen gedrag ronduit problematisch. Uitgesproken en herhaaldelijke aversie jegens de grootste partijen van Vlaanderen ondermijnt bijvoorbeeld niet alleen maatschappelijke geloofwaardigheid, maar verkleint tevens het draagvlak voor maatregelen.” Voor het Vlaams Belang zijn experts die in TV-studio’s toelichtingen geven die het wetenschappelijke ver overstijgen dan ook totaal verkeerd gecast. 

“Van wetenschappers en experten die voortdurend aanwezig zijn op sociale media en in ontspanningsprogramma’s op de TV, kan men zich de vraag stellen of ze ook nog in hun labo komen”

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang wil dat er in de pandemiewet een duidelijk statuut voor onafhankelijke experten wordt voorzien. “Dat moeten wetenschappers zijn, geen opiniemakers”, aldus nog Pas. “In de hoorzittingen over het voorontwerp van pandemiewet bleken verscheidene deskundigen gewonnen voor een in de wet omschreven statuut.”

“In volle pandemiecisis moeten we het echter meemaken dat een viroloog zoals Marc Van Ranst zich voortdurend politiek uit en eerder begaan is met media-optredens en met het pesten van horecazaken op sociale media dan met het verschaffen van wetenschappelijke uitleg aan volksvertegenwoordigers”, besluit Pas. “Hij mag dan wel bordjes omdraaien in het ‘Rad van Fortuin’ of met een hangbuikzwijn gaan wandelen voor ‘Gert Late Night’, maar om uitleg en antwoorden te verschaffen voor de Bijzondere Covid-commissie op 5 maart of op 2 april vond hij geen tijd. Zelfs beleefdheidshalve een mail sturen om zich te verontschuldigen, bleek te veel gevraagd.”

⬛