Europese top wil EU-financiering voor grensmuren: “Nu prioriteit maken van illegalen actief opsporen en terugsturen”

10 feb 2023 | Nieuws

Op de Europese Migratietop die gisteren plaats vond, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen de Commissie opgeroepen om muren en buitenhekkens op de Europese grens te financieren. 13 lidstaten hadden daar eerder al gezamenlijk voor opgeroepen, en nu volgt dus een gezamenlijke oproep. “Dit is een stap in de juiste richting. Maar er bevinden zich nog steeds miljoenen illegalen in Europa, zonder een streng terugkeerbeleid blijft dit dweilen met de kraan open”, aldus Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang.

Verschillende landen, waaronder Hongarije, Bulgarije, Griekenland, maar ook Oostenrijk, waren gisteren de pleitbezorgers voor het bouwen van grensinfrastructuur met EU-geld. In oktober 2021 riepen ze hier reeds samen met 8 andere landen toe op. Gisteren schaarde de rest van de EU-27 zich hier dus ook achter. “Daar waar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, lange tijd en tot voor kort niet wilde weten van enige Europese financiering “van prikkeldraad en muren”, blijken nu de geesten onder druk van een aantal lidstaten gerijpt. Er is belangrijke tijd verloren.” stelt Europees fractievoorzitter Gerolf Annemans (Vlaams Belang) vast.

Het Vlaams Belang pleit al jaren voor fysieke ingrepen zoals hekkens en muren aan de grenzen, en recent nog in de migratiebrochure ‘Fort Europa’. “Al jaren slaat het Vlaams Belang op de nagel. Tot op heden weigerde de EU de buitengrenzen te verdedigen”, zegt Annemans. “Nu is een eerste voorzichtige stap gezet, evenwel zonder concrete engagementen. De tanker keert traag, maar het Vlaams Belang blijft samen met onze Europese partners duwen.”

Muren of hekkens niet expliciet genoemd in de conclusies van de migratiestop

Tom Vandendriessche

Europarlementslid, Vlaams Belang

Opvallend is dat de muren of hekkens niet expliciet worden genoemd in de conclusies van de Migratietop. In de tekst staat onder meer dat de Commissie wordt opgeroepen om EU-fondsen vrij te maken om lidstaten te ondersteunen bij ‘grensbescherming capaciteiten en infrastructuur’. Ook wordt er verwezen naar het EU-migratiepact, dat in de lente van volgend jaar gefinaliseerd zal worden. “Grensbescherming is belangrijk, maar slechts één van de factoren van een sterk migratiebeleid”, aldus Tom Vandendriessche. “De Commissie zal nu trachten om illegale migratie, legaal te maken. Dat punt werd in het verleden meermaals herhaald. Als dat het geval is, dan blijft het dweilen met de kraan open.”

De maatregelen komen er ook in het licht van de dramatische migratiecijfers van 2022. Er kwamen ongeveer één miljoen asielzoekers binnen en Frontex detecteerde 330.000 illegale grensoversteken. Miljoenen illegalen zouden al in Europa leven. “Deze grensmuren zijn een begin, maar voorlopig eerder symbolisch. Er moet een echte paradigmashift komen”, besluit Vandendriessche. “Opvang moet in eigen regio gebeuren, illegaliteit streng bestraft en er moet werk gemaakt worden van een sterk terugkeerbeleid. De terugkeerratio’s zijn nog altijd dramatisch. In België is dat amper 17 procent. Dit zijn nu de absolute prioriteiten. Veilige grenzen, veilige toekomst.”