Europees Parlement wil verkiezingen manipuleren door oppositie het zwijgen op te leggen

02 dec 2022 | Nieuws

In de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) werd donderdag een rapport goedgekeurd dat regels oplegt omtrent politieke advertenties. Het beperkt de manier waarop politieke partijen mogen adverteren op sociale media. Nationalistische partijen rukken op in Europa en dat baart de heersende globalistische elite zorgen, aldus Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang. Daarom willen ze verhinderen dat partijen vrij kunnen communiceren.

Nieuw is dat er maar vier categorieën mogen gebruikt worden om specifieke doelgroepen te selecteren voor politieke advertenties. Tijdens ‘electorale sperperiodes’, 60 dagen voor verkiezingen, wordt dat nog verder verstrengd. Enkel taal en locatie mogen dan nog gebruikt worden om te adverteren. De regulering rond politieke transparantie beoogt volgens het Europees Parlement zogenaamd de electorale integriteit te waarborgen. 

Maar daarover gaat het natuurlijk helemaal niet volgens het Vlaams Belang. “De klassieke media hadden vroeger een monopolie op informatie”, verklaart Tom Vandendriessche. “Internet en sociale media doorbraken dat. Daardoor verloor de elite haar controle over informatie en kon ze niet langer bepalen wat ze vond dat de mensen moesten denken. Online advertenties zijn een toegankelijke en milieuvriendelijke manier om direct met de kiezer te communiceren. Maar dat wil de elite natuurlijk niet. Want ze wil niet dat er een wissel van de macht komt.” 

De EU moet zich niet moeien in kieswetgeving van nationale staten

Tom Vandendriessche

Europarlementslid, Vlaams Belang

“De EU beweert een zelfverklaard toonbeeld te zijn van de pluralistische democratie en beschuldigt Hongarije en Polen voortdurend van het beperken van fundamentele rechten”, vervolgt Vandendriessche. “Maar de EU probeert hier nu zelf de oppositie monddood te maken. Oppositiepartijen worden, zeker in België, geweerd in de traditionele media. Het Vlaams Belang komt amper 1 procent aan bod op televisie en mag zelfs niet adverteren in klassieke media. Nu wil men ons ook weren van sociale media. De heersende elite kan niet om met andere meningen.”

Deze nieuwe regulering beoogt complete harmonisatie doorheen de lidstaten. Nationale overheden mogen er dus niet van afwijken. Dit om de regels doorheen de Unie uniform te laten verlopen. “De EU wil nu zelfs vertellen hoe nationale lidstaten hun eigen verkiezingen moeten laten verlopen. Dit is een directe buitenlandse inmenging en manipulatie van het nationaal electoraal proces”, besluit Vandendriessche. “Totalitarisme onder het mom van democratie.”

De regulering zal nu verder gaan naar de interinstitutionele onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Later wordt er een stemming over dat gezamenlijk rapport verwacht.