“Dierenartsen kiezen zijde Vlaams Belang” tijdens Brusselse hoorzittingen verbod onverdoofd slachten

23 mei 2022 | Nieuws

“Slacht zonder bedwelming veroorzaakt onaanvaardbaar lijden en is vermijdbaar, dat is de duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde boodschap die vandaag gebracht werd”, concludeerde Brussels fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael tijdens de hoorzittingen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over dat onderwerp. “Slachten met bedwelming is voor moslims en joden in steeds meer landen een aanvaarde praktijk. Het toont aan dat we tot een evenwichtige oplossing kunnen komen wanneer de dogma’s worden verlaten!”

In het Brussels Parlement kwamen maandag zowel juristen als dierenartsen aan het woord. De juristen die de posities van het Europees Hof van Justitie als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moesten verduidelijken waren helder: een verbod op onverdoofd slachten is geen inbreuk tegen de godsdienstvrijheid. 

Luister in verband met slachten naar de experts en stop de hypocrisie

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Maar het toestaan van uitzonderingen op het verbod op onbedwelmd slachten omwille van religieuze redenen was een vergissing die we nu moeten rechtzetten”, benadrukt Lootens-Stael. “Uit de uiteenzettingen van de experten blijkt duidelijk dat dit leidt tot misbruiken. Er is in de gebieden waar deze uitzonderingen nog toegestaan worden een enorme overproductie van onbedwelmd geslacht vlees. Het aanbod overtreft vele malen de vraag. Het wordt tijd dat we dit misbruik stoppen.”

Volgens Lootens-Stael kwamen de belangrijkste inzichten evenwel van de dierenartsen: “Zowel de vertegenwoordiger van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn als die van de Federatie Europese Dierenartsen (FVE) kwamen na een goed onderbouwde uiteenzetting tot de zelfde conclusie, namelijk dat de halssnede, zonder dat het dier vooraf het bewustzijn heeft verloren, minutenlang onnodig leed veroorzaakt én bijkomende veiligheidsrisico’s voor het slachtpersoneel”, aldus Lootens-Stael. “We moeten er ons vooral van bewust zijn dat in veel landen omkeerbare en meer bepaald elektrische bedwelming beschouwd wordt als verenigbaar met de religieuze ritus. Ik roep daarom de beide religieuze gemeenschappen op de loopgraven te verlaten en zich te schikken naar hedendaagse inzichten. Maar vooral ligt de verantwoordelijkheid bij mijn collega’s, zich te laten leiden door wetenschappelijke feiten en niet door emoties! Stop de electorale hypocrisie en herstart de beschaving.”