Brusselse regering mag schoolcontracten toekennen, Vlaams Belang ontstemd

10 mrt 2021 | Nieuws

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de klacht van het Vlaams Komitee Brussel (VKB) en de Vlaamse regering die stelden dat de Brusselse regering niet bevoegd was om de aanleg van schoolinfrastructuur te ondersteunen. Voor het Grondwettelijk Hof is er geen probleem als dat gebeurt om de sociale cohesie te bevorderen. Het Vlaams Belang betreurt de uitspraak omdat zo de onduidelijkheid blijft. De Brusselse regering heeft een truc gevonden om in de plaats te treden van de armlastige Franse Gemeenschap”, aldus fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).

De Brusselse regering is niet voor onderwijs bevoegd, maar toch heeft ze in mei 2019 een ordonnantie laten goedkeuren die via zogenaamde schoolcontracten infrastructuur in scholen wil bouwen. Deze kan dan door de buurt gebruikt worden om de sociale cohesie te bevorderen. De Brusselse regering balanceert hiermee op de rand van de wettelijkheid en in 2012 was het Brussels Gewest voor een gelijkaardige zaak als eens teruggefloten door het Grondwettelijk Hof. De Raad van State had overigens bij het indienen van de Brusselse ordonnantie stevige kritiek geuit op de teksten, net omwille van die bevoegdheidsoverschrijding. Het Grondwettelijk Hof ziet echter wel iets in het argument van de bevordering van de sociale cohesie. Het is afwachten hoe de indieners van de klacht zullen reageren. 

“Ontgoocheld dat het politiek maneuver niet wordt doorzien” 

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang laat weten ontgoocheld te zijn dat het Grondwettelijk Hof de visie van de Raad van State niet is gevolgd en het maneuver van de Brusselse regering niet doorziet. “Er zijn in Franstalig België immers politieke krachten actief die de gemeenschapsbevoegdheden stap voor stap willen laten inkapselen door het Hoofdstedelijk Gewest, wat afbreuk doet aan de hoofdstedelijke rol die Brussel heeft voor de beide taalgemeenschappen”, vervolgt Lootens-Stael. “We vrezen dat dit een slecht signaal is en dat de Brusselse regering hiermee een truc gevonden heeft om nog meer in de plaats te treden van de Franse Gemeenschap die krap bij kas zit.”

Bovendien zet het Grondwettelijk Hof haar geloofwaardigheid op het spel en verglijdt dit Hof meer en meer tot een politiek vehikel. “Dat is te betreuren, maar niet verwonderlijk gezien de zuiver politieke samenstelling van dit Hof”, benadrukt tevens Brussels Vlaams Belang-voorzitter en senator Bob De Brabandere. “Het is bovendien zeer vreemd dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiële putten graaft en zich diep in de schulden steekt om het zinkgat dat de Franse Gemeenschap heeft gecreëerd, te vullen!”

⬛