Brusselse PS tegen verbod onverdoofd slachten: “Dieronvriendelijk én hypocriet”

20 apr 2022 | Nieuws

De Brusselse PS heeft beslist tegen een voorstel op het onverdoofd slachten te stemmen. Voor het Vlaams Belang toont dit nog maar eens aan “dat de islamisten de Brusselse partijen stevig in hun greep hebben”. Brussels voorzitter en senator Bob De Brabandere toont zich bezorgd: “Dit is zeer zorgwekkend. Deze keer is het over onverdoofd slachten. Wat is het de volgende keer?”

Van bij het begon van deze legislatuur verdeelt de kwestie van het onverdoofd slachten de Brusselse bestuursmeerderheid. Het Hoofdstedelijk Gewest is het enige waar onverdoofd slachten in dit land nog is toegelaten. Het slachthuis van Anderlecht is nog steeds een belangrijke speler in de sector. De linkse regeringspartijen zijn echter beducht voor de extreemlinkse oppositie die ook een belangrijk deel van het islamitisch kiespubliek kan bekoren.

“Het Vlaams Belang heeft reeds bij de start van deze regeringsperiode een voorstel voor het verbod op onverdoofd slachten ingediend, maar de meerderheidspartijen hebben er steeds voor gezorgd dat dit niet werd besproken”, zo duidt Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Brussels Parlement. “Alle redenen waren goed om maar toch niet tot bespreking over te gaan. De partijen waren als de dood om kleur te bekennen. Toen het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Vlaamse regeling overeind bleef, diende de bevoegde minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) een eigen ontwerp in. Dat werd door de andere partijen van tafel geveegd. Enkele partijen van de meerderheid zijn nu van plan een eigen voorstel in te dienen. En dat de PS nu beslist heeft collectief tegen dat voorstel te stemmen slaat alles.” 

“Meerderheid Brusselse bevolking voor een verplichte bedwelming voor het doden van dieren”

Bob De Brabandere

Senator en voorzitter Vlaams Belang Brussel

“Bepaalde partijen zijn zo afhankelijk van hun islamitisch kiespubliek dat ze zich bepaald stemgedrag niet meer kunnen permitteren. Dat is zeer zorgwekkend. Deze keer is het over #onverdoofdslachten. Wat is het de volgende keer? #Brussel”, gaf senator en Brussels partijvoorzitter Bob De Brabandere (Vlaams Belang) mee in een bericht op Twitter. Hij vindt ook de PS-hypocrisie stuitend. “Dit is niet alleen dieronvriendelijk, maar ook grotesk hypocriet. Dezelfde PS handhaaft in Wallonië immers wél een verbod op onverdoofd slachten.”

“Nochtans komt in verschillende rondvragen steeds naar voor dat een meerderheid van de Brusselse bevolking voorstander is op een verbod”, benadrukt en besluit Lootens-Stael. “Onlangs werd een enquête gepubliceerd over de op stapel staande nieuwe dierenwelzijnswet. Daaruit bleek dat meer dan 70% van de respondenten voor een verplichte bedwelming voor het slachten is. Dat bevestigt eerder onderzoek. Wanneer gaat deze regering nu eindelijk eens luisteren naar de meerderheid van de Brusselse bevolking in plaats van zich te laten intimideren door een minderheid van islamisten!”