“Brusselse maatregelen om energie te besparen totaal verkeerd signaal”

20 dec 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang reageert afkeurend op de bijzondere maatregelen die Brussels Energieminister Alain Maron (Ecolo) wil opleggen om energie te besparen. Zo zullen winkels en bedrijven vanaf januari ‘s nachts niet meer verlicht mogen zijn of neonreclame gebruiken. Ook terrasverwarmers in open lucht worden verboden. “Wanneer de overheid gaat bepalen wanneer en welke energie je mag gebruiken, begeven we ons op een zeer gevaarlijk pad”, zegt Brussels Vlaams Belang fractieleider Dominiek Lootens-Stael.

Met de energiebesparende maatregelen wordt de campagne ‘Switches down, Brussels up’ afgetrapt. Volgens Maron zijn de maatregelen “nodig als solidaire en collectieve maatregel om verspilling tegen te gaan”. Maar volgens Lootens-Stael leggen de maatregelen de verantwoordelijkheid om de energiebevoorrading te verzekeren bij de burger in plaats van de overheid. “Het is net omwille van het federale en EU-beleid dat de afgelopen jaren werd gevoerd dat onze energiezekerheid in het gedrang is gekomen. De overheid moet zorgen voor een stabiele energievoorziening tegen aanvaardbare prijzen, in plaats van te bepalen hoe burgers en bedrijven hun energiebudget inzetten.”

Wie de rekening betaalt, beslist wanneer hij zijn energie gebruikt, niet de overheid!

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

De Brusselse fractieleider spreekt over ‘energiedwang’ en maakt de vergelijking met de Lage Emissiezone en het ‘Good Move’-plan van de Brusselse regering. “Dit is een zoveelste onaanvaardbare aantasting van de persoonlijke vrijheid”, aldus de Brusselse Vlaams Belang-kopman. “Het persoonlijk initiatief en de keuzevrijheid kunnen hen gestolen worden. Dat is het echte gevaar voor een solidaire en democratische samenleving. Voor ons is het duidelijk: wie de rekening betaalt, beslist waar hij zijn energie gebruikt, niet de overheid!”