Brusselse commissie leefmilieu stemt verbod onverdoofd slachten weg: “hypocriet en onduldbaar”

08 jun 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang noemt het “hypocriet en onduldbaar” dat een meerderheid van de commissieleden in het Brusselse Parlement in de commissie Leefmilieu tegen een voorstel stemden dat onverdoofd slachten zou verbieden. De hele behandeling van dit thema in Brussel is het voorwerp van koele politieke berekening en electorale hypocrisie”, verklaart de Brusselse fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael na de stemming in de commissie Leefmilieu woensdag. Het voorstel is verworpen, maar de bal ligt alsnog in het kamp van de plenaire vergadering volgende week. De dubbele moraal bij partijen zoals One.Brussels-Vooruit, Ecolo en ‘Les Engagés’ is evenwel stuitend: omwille van electorale redenen en particularistisch dienstbetoon ten aanzien van de vele islamitische Brusselse kiezers, zet men de principes opzij.

Bij het begin van de bespreking had Lootens-Stael nog benadrukt hoe belangrijk voor hem deze stemming was: “Ik heb mijn eigen, als eerste ingediende, voorstel ingetrokken om de weg vrij te maken voor het voorstel van enkele meerderheidspartijen. Lootens-Stael wilde daarmee duidelijk maken dat “deze kwestie er geen is van links of rechts, maar wel van het gezond verstand. Sommigen proberen het publiek debat te vergiftigen door het verspreiden van onwaarheden. Dit verbod is niet gericht tegen bepaalde bevolkingsgroepen, maar moet juist een verbindend effect hebben op het samenleven in deze stad. Zo’n verbod op onverdoofd slachten wordt dan ook door een meerderheid van de Brusselaars gesteund.” 

“De islamisering tast hier duidelijk de werking van de Brusselse democratie aan”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Terwijl de Franstalige partijen in Wallonië een gelijkaardig verbod wel hebben gesteund laten ze zich in Brussel opmerken door een dubbele moraal”, betoogt Lootens-Stael. “Dat de One.Brussels-Vooruit, PS en PTB tegen stemden, net als Les Engagés en Ecolo is stuitend. Ze zetten omwille van electorale redenen en particularistisch dienstbetoon ten aanzien van de vele islamitische Brusselse kiezers, hun principes opzij. Het mag duidelijk zijn dat de islamisering, omvolking, superdiversiteit, multiculturalisme of hoe men het ook wil noemen zich duidelijk laat voelen en ook de werking van onze democratie aantast.”

Het Vlaams Belang geeft echter niet op. “Nadat ik twintig jaar aan de kar heb getrokken is de tijd hoogrijp”, vindt Lootens-Stael. “Er is een groot momentum en de Brusselaar heeft duidelijk genoeg van deze hypocrisie. Het is aan ons om de systeempartijen in Brussel met de neus op die feiten te duwen en hun gezond verstand in te prenten. Want dit momentum missen zou het Brusselse gewest onnoemelijke imagoschade bezorgen.”