“Brusselse begroting opnieuw een fiasco”

22 dec 2022 | Nieuws

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt met een begrotingstekort van 1,4 miljard euro en dreigt geconfronteerd te worden met een schuld van 10 miljard euro. Volgens het Vlaams Belang grijpt de Brusselse regering corona en de oorlog in Oekraïne aan om een slecht financieel beleid te verbergen. “De meerderheidspartijen gebruiken de opeenvolgende crisissen als excuus om elke begrotingsdiscipline te laten varen”, reageert Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “Het Brussels Gewest stevent af op een financiële crisis van jewelste!”

Donderdag vond in het Brussels Parlement het slotdebat plaats over de begroting. Het gewest kampt met bloedrode begrotingscijfers. “Het begrotingstekort en de schuldopbouw zijn zo opgelopen dat dit de eerstkomende jaren niet meer recht te trekken is”, analyseert Lootens-Stael. “De Brusselse regering weet dat en wil na 2024 opnieuw middelen uit de federale kas bekomen. Die wordt natuurlijk vooral door Vlaanderen gespekt.”

Tijdens de debatten over de Brusselse begroting viel regelmatig de term ‘permanente crisis’. Volgens de meerderheidspartijen zijn de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne verantwoordelijk voor de ontspoorde Brusselse begroting. “Deze crisis wordt veroorzaakt door financieel wanbeleid”, reageert de fractieleider. “Men verbergt zich achter externe omstandigheden om niet uit te moeten leggen waar de echte problemen zitten.” Dat minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) alsnog oproept tot een sluitende begroting tegen het einde van de legislatuur valt volgens hem daarom niet ernstig te nemen.

Men verbergt zich achter externe omstandigheden om niet uit te moeten leggen waar de echte problemen zitten

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Lootens-Stael wijst onder andere het niet bestaande activeringsbeleid met de vinger. “Het grote Brusselse drama is de lage werkzaamheidsgraad. Die blijft met 65,8% zwaar achter tegenover het Vlaams Gewest dat een werkzaamheidsgraad van 76,8% heeft.” Van activering door arbeidsbemiddelingsdienst Actiris en Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) is volgens het Vlaams Belang al helemaal geen sprake. “Nochtans smeekt de arbeidsmarkt om arbeidskrachten.” Ook zogenaamd ‘groen beleid’ zorgt volgens de partij voor economische schade en meer bureaucratie. “Denk aan mobiliteitsmaatregelen die zonder achterliggende studies worden doorgevoerd en een geplande reorganisatie van de Brusselse netheidsdiensten. Die laatste zal zorgen voor nog meer gepalaver en minder beslissings- en daadkracht.”

“De eindverantwoordelijkheid ligt bij minister-president Rudi Vervoort (PS) die we minder en minder zien en horen”, besluit de Brusselse fractieleider. “Het Brussels Gewest is inderdaad in crisis, maar dan wel één die de huidige machtspartijen zelf gecreëerd hebben. Ik vrees dat het de komende jaren enkel erger gaat worden!”